A támogató szolgáltatás fogyatékossággal élők segítését végző szociális alapszolgáltatás. A szolgáltatók alapvető munkarendje az általános munkarendhez igazodik, ezzel szemben a fogyatékosságból eredő hátrányok folyamatosan – a nap 24 órájában, a hét minden napján – fennállnak, így az érintetteknek a munkarendtől eltérően is szüksége lehet a szolgáltatások nyújtotta támogatásra, ha nem is minden elemére és nem állandó intenzitással.

A szolgáltatók napi szinten szembesülnek a munkarendtől eltérő igényekkel, de az egyéni tapasztalatokon túlmutató, átfogóbb mérés e témakörben tudomásunk szerint még nem történt. Az igényekhez jobban igazodó, kiterjesztett szolgáltatási idő megvalósításhoz szükséges eszközök, feltételek áttekintése is átgondolást igényel, e téren a referencia intézményi működések óta nem történt közös gondolkodás.

Jelen tanulmány célja, hogy a támogató szolgáltatás tekintetében mérje a szolgáltatás iránti kereslet alapvető mennyiségi és minőségi jellemzőit, az eredményeket pedig összevesse a mindennapi gyakorlattal. Egy, az igények lefedettségében kedvezőbb optimálisnak tekinthető szolgáltatási modellt szeretnénk felvázolni, ezen túl az aktuális lehetőségeket figyelembe véve bemutatni a megvalósulást gátló tényezőket.

Támogató szolgáltatás

Szolgáltatási igények és lehetőségek

Ezúton köszönjük a felmérésben részt vevő szolgáltatók munkatársainak, hogy munkájukkal hozzájárultak a tanulmány megszületéséhez.

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment