A Belügyminisztérium honlapján több társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály-tervezet jelent meg! FRISSÍTVE!

A társadalmi egyeztetés során az észrevételeket a kozigazgatasiegyeztetes@bm.gov.hu szervezeti e-mail-címre lehet küldeni.

2024. június 29-én határidős tervezetek

Az összevont szociális ágazati pótlék és az egészségügyi kiegészítő pótlék módosításával kapcsolatos tervezet.

Tervezett normaszöveg

Egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosítása. A módosítások célja a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvényhez kapcsolódóan a miniszteri rendeleti szintű végrehajtási szabályok megalkotása, valamint a jogalkalmazással összefüggésben a szakterületről érkezett jelzések kezelése a jogalkalmazást segítő pontosítások hatálybaléptetésével.

Tervezett normaszöveg

 2024. június 25-én határidős tervezetek

A gyermekvédelmi intézményben foglalkoztatott személyek pszichológiai alkalmassági vizsgálatáról szóló rendelet-tervezet a 2024. évi XXX. törvényben foglalt alkalmassági vizsgálat részlet-szabályait tartalmazza. A kormányrendelet a gyermekvédelmi intézmény-vezetők pszichológiai alkalmassági vizsgálatához szükséges kormányrendelet módosításáról szóló 40/2024. (II. 29.) Korm. rendeletben foglalt szabályozást viszi tovább. Ugyanakkor nem csak az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményekre vonatkozóan, hanem fenntartótól függetlenül valamennyi javítóintézet, a gyermekotthont működtető intézmény, a gyermekotthon és a nevelőszülői hálózat tekintetében minden vezetői és szakmai munkakör esetében kötelezővé válik a jogviszony létesítése előtt a pszichológiai alkalmassági vizsgálat és az alkalmasságot a jogviszony fennállása alatt is időszakosan ellenőrizni kell.

Tervezett normaszöveg

Az egyes gyermekvédelmi és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló tervezet egyrészt a gyermekvédelmi rendszer működésének ellenőrzését elősegítő intézkedéseket, szigorúbb foglalkoztatási feltételeket vezet be, másrészt számos szakmai szabályt tartalmaz. A törvényi szabályozással összhangban szükséges a kormányrendeleti szintű végrehajtási rendelkezések megalkotása.

Érintett jogszabályok.

 • A keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről szóló 102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 • A gyámhatóságok, a területi gyermekvédelmi szakszolgálatok, a gyermekjóléti szolgálatok és a személyes gondoskodást nyújtó szervek és személyek által kezelt személyes adatokról szóló 235/1997. (XII. 17.) Korm. rendelet
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 • A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet
 • A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet
 • A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A jogi és gazdasági versenyképesség erősítése érdekében egyes közigazgatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 104/2024. (V. 9.) Korm. rendelet
Tervezett normaszöveg

Az egyes kormányrendeleteknek a gyermekek védelme érdekében szükséges módosításáról szóló tervezet a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szóló törvénnyel összhangban, a Nemzeti Védelmi Szolgálat a 18. életévét be nem töltött személyek sérelmére elkövetett nemi élet szabadsága vagy nemi erkölcs elleni bűncselekmények, valamint a gyermekek érdekét sértő és a család elleni bűncselekmények gyanújának megállapítása érdekében is kezdeményezhet, illetve folytathat a büntetőeljárásról szóló törvényben meghatározottak szerint előkészítő eljárást. Ezen új szabályok átvezetése szükséges kormányrendeleti szinten is. A tervezet továbbá kiegészül a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításával.

Érintett jogszabályok:

 • A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII.
  22.) Korm. rendelet
 • A nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 513/2013. (XII. 29.) Korm. rendelet
 • A kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat szabályairól, valamint a rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról szóló 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet
Tervezett normaszöveg