Megjelent a Társadalmi riport 2020. évi kötete. Az idei, 16. Társadalmi Riport tanulmányai a felzárkózási folyamat egyes vonatkozásainak áttekintésével indítanak és a pandémia magyarországi hatásainak értékelésével zárnak.

„A nemzetközi irodalomban ismert kiadványtípusról van szó. Európa több országában rendszeresen – több helyütt évente – jelennek meg társadalmi riport, adatriport kötetek, amelyek széles körben kívánják ismertté tenni az adott ország legfontosabb társadalmi összefüggéseit. Ezek a kiadványok mindenekelőtt adatokat közölnek jól követhető formában és szöveges információikban az adatok megértéséhez és értelmezéséhez szükséges jegyzetekre, kommentárokra, illetve az adatok tárgyszerű interpretálására szorítkoznak. Nem statisztikai kiadványról van tehát szó: ennél bővebb az elemző interpretációs anyag, s bővebb a felhasznált adatok köre is. A statisztikai adatgyűjtéseken túl a kisebb mintájú szociológiai, demográfiai, közvéleménykutatási adatok is szerepelnek ezekben a kötetekben. Kiadványunk – némi módosítással – ezt a nemzetközi sztenderdet igyekszik követni.” – írták a Társadalmi Riport című kétévente megjelenő tanulmánykötet szerkesztői 1990-ben, az első kötet megjelenésekor.

A kötet megvásárolható novembertől a könyvesboltokban, illetve a 1994-2020-ig terjedő köteteinek tanulmányai letölthetőek pdf-ben, az adott évszám alatt a fejezetcímekre kattintva az alábbi hivatkozásról.

Társadalmi Riport 1994-2020

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment