2017. november 7-én benyújtásra került a T/18312. számú, az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslat.

A törvényjavaslat általános célja, hogy a 2018-tól bevezetésre kerülő új szociális támogatással, valamint az egészségbiztosítási pénzbeli ellátásokkal és családtámogatásokkal   kapcsolatos   változásokat   a   jogrendszerbe   ültesse,   a   végrehajtó   és jogalkalmazó szervek részéről megfogalmazott pontosító jellegű és technikai módosításokkal együtt.

A Javaslat tartalmazza a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek (a továbbiakban: Szt.) a tartós ápolást végzők időskori támogatásának bevezetésével összefüggő módosítását, továbbá ehhez kapcsolódóan az új ellátás  jogrendszerbe illesztését szolgáló   egyéb   törvénymódosításokat.  A  családtagjaikat   ápoló   hozzátartozók   megbecsülésre méltó feladatot teljesítenek és komoly terhet vesznek le a szociális intézményrendszerről. Mivel a   gyermeküket   tartósan   ápoló   szülők   keresőtevékenységet   nem   –   vagy   csak   korlátozott mértékben – tudnak végezni, a számukra megállapítható nyugellátás mértéke alacsonyabb lehet. Indokolt   ezért   a   gyermeküket   tartósan   ápoló   személyek   nyugdíjba   vonulását   követően biztosítható új ellátási forma, a „tartós ápolást végzők időskori támogatása” bevezetése.

A Javaslat magában foglalja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) módosítását is a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek fogalmának megjelenítése kapcsán, másrészt a bölcsődei ellátást érintően.

A Javaslat meghatározó részét képezik az egyes családtámogatási tárgyú törvények módosítását tartalmazó rendelkezések. E körben egyfelől a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.), másfelől a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (Cst.) több vonatkozásban is módosításra kerül. A Cst. javaslatban foglalt módosításai kiterjesztik a törvény személyi  hatályát az anyasági támogatás tekintetében, valamint a tartós külföldi szolgálatot teljesítő személyek vonatkozásában pontosítják a szabályozást.

Az Ebtv.-ben bővül a vér szerinti apák csecsemőgondozási díjra való jogosultsága, valamint egy évvel meghosszabbodik a „diplomás gyed” folyósítási időtartama. Az Ebtv.-t érintő további módosítások  elsődlegesen   az   egészségbiztosítás   pénzbeli   ellátásai,   a   baleseti   táppénz   és   az utazási költségtérítés központi folyósításának megvalósítását célozzák.

A módosítással érintett jogszabályok:

1. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény

3. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény

4. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény

5. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv.

6. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény

7. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény

8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2017. évi XCV. törvény

Az iromány oldala Országgyűlés honlapján

Az egyes családtámogatási tárgyú, valamint egyéb törvények módosításáról

(T/18312)

 

 

Forrás: Országgyűlés

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment