A pénzügyminisztérium oldalán egyes közfeladatokat ellátó szervezetek támogatásáról jelent meg tervezet. A véleményezési határidő március 4-e.

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása a 2023. évi bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatást a 2023. január-december hónapokra nyújtja. A 2023. évi bérkompenzáció után nem jár egyházi kiegészítő támogatás. Azon jogcímeknél, amelyeknél a Kvtv2023. 2. és 9. melléklete az ott meghatározott esetekben eltérő mértékű (eltérő arányban meghatározott) támogatást állapít meg, azt az 5. melléklet szerinti bérkompenzációs támogatásra is alkalmazni kell.

A folyósító igazgatóság a 2023. évi bérkompenzációt hivatalból állapítja meg. A folyósítás a 2023. január-április hónapokra jutó időarányos részletet illetően 2023. április 10-ig egy összegben, a 2023. május-december hónapokra jutó időarányos részét illetően havonta, a Kvtv2023. alapján megállapított támogatással azonos ütemben és részletekben történik. A szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás, az utcai szociális munka és a Biztos Kezdet Gyerekházak esetében a bérkompenzáció biztosítására a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelően került sor.

A 2023. évi bérkompenzáció fajlagos összegei

A minimálbér és garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásról szóló tervezet alapján a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a települési önkormányzatok számára a minimálbér és a garantált bérminimum 2023. január 1-jétől történő emelésének, valamint a pedagógusok 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet szerinti 2023. január 1-jétől hatályos pótlékemelésének ellentételezése érdekében. A kiegészítő támogatás felhasználásának határideje: 2023. december 31. A kiegészítő támogatás 28%-át 2023. március 15-éig, ezt követően havonta egyenlő részletben minden hónap 15-éig kell folyósítani.

A rendelet alapján az önkormányzatokat az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímhez kiegészítő támogatás illeti meg, melyet a rendelet melléklete tételesen meghatároz. A 198 jogosult összesen 692,3 millió forintos támogatást kap.

A szociális területet érintő kiegészítő támogatások

Forrás: Pénzügyminisztérium