A Kormányportálon 2017. június 15-én jelent meg a szociális és gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátásokkal kapcsolatos, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló kormány-előterjesztés tervezete.

A kormány-előterjesztés elsődleges célja, hogy a 1993. évi III. törvény, a 1997. évi XXXI. törvény egyes végrehajtási rendeleteinek szabályait a változó jogszabályi környezethez illessze, illetve e rendeleteken a jogalkalmazói gyakorlat egységesítésére és hatékonyabbá tételére szolgáló, és lehetőség szerint mielőbb hatályba léptetendő módosításokat vezessen át. Az előterjesztés egyes elemei kapcsolódnak továbbá a területi közigazgatás megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 20/2017. (II. 2.) Korm. rendelethez, és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról szóló T/15378. számú törvényjavaslathoz.

 

Módosítással érintet jogszabályok a tervezet szerint:

 1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
 2. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet
 3. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet
 4. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet
 5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet
 6. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet
 7. A súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet
 8. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaival kapcsolatos eljárási szabályokról szóló 327/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet
 9. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról szóló 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet
 10. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet
 11. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet

A dokumentum tartalmaz egy önálló, a fogyatékos személyek alapvizsgálatáról és a szociális intézményekben ellátott személyek felülvizsgálatáról szóló kormányrendelet tervezetet is.

 

Szociális és gyermekvédelmi, valamint egyéb kormányrendeletek módosításáról szóló tervezet

 

A tervezet véleményezési határideje: 2017. június 19.

 

Forrás: Kormany.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment