A 2011-ben bevezetett szociális tüzelőanyag-támogatás az egyetlen kifejezetten lakásfenntartáshoz segítséget nyújtó – legalább részben – központi támogatási forma. A tanulmány a támogatással kapcsolatos kapcsolatos adatokat elemzi, illetve fogalmaz meg javaslatokat.

A szociális tüzelőanyag-támogatás 3-4 milliárd forintos kerete eltörpül az elsősorban lakásvásárlást segítő támogatásokhoz képest, melyek jellemzően nem, vagy csak nehezen hozzáférhetőek a lakásszegénység által leginkább sújtott rétegek számára. A támogatás alacsony költségvetése ellenére azonban meglehetősen sok, több mint 180 065 háztartást ér el.

A támogatás már 7 éve létezik, eddig mégsem készült róla részletes elemzés. Jelen tanulmány amellett, hogy rámutat a tüzelőanyag-támogatás tágabb összefüggéseire (például a hideg lakások és légszennyezéssel kapcsolatos egészségügyi kockázatokkal összefüggésben), összefoglalja a támogatás szabályainak alakulását, illetve elemzi a támogatás elosztását, s az abból fakadó következményeket. Végezetül pedig – főként az elosztással kapcsolatos elemzésből levont következtetések alapján – javaslatot tesz egy méltányosabb és fenntarthatóbb támogatási rendszer kialakítására.

A szociális tüzelőanyag-támogatás Magyarországon

 

Forrás: Habitat for Humanity Magyarország

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment