Az utazásra fordított időt a személyi gondozásra kötött megállapodással rendelkező ellátottnál kell figyelembe venni, az adminisztráció során külön szabályozás vonatkozik rá.

2017. január 1-től a házi segítségnyújtásban külön kell tevékenységnaplót vezetni a szociális segítés és a személyi gondozásra megállapodással rendelkezők tekintetében, a jogosultsági kategóriákhoz igazodóan. A személyi gondozásra megállapodással rendelkezők esetében az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 5. sz. melléklet A) I. „Tevékenységnapló házi segítségnyújtáshoz személyi gondozás esetén” megnevezésű dokumentumot kell vezetni.

Ennek a dokumentumnak az 5. oszlopába kell berögzíteni az elvégzett résztevékenység időtartamát, percben kifejezve, melynek során az időtartam számításakor be kell számítani az utazásra fordított időtartamot is.

5. oszlop tartalma a 3. oszlopban megjelenített időtartam percben kifejezve és az „odautazás” percben kifejezett időtartamának összege. Az oszlop kitöltésekor az időtartam számításakor be kell számítani az utazásra fordított időt is.

 

Mit tekintünk ebben az esetben utazási időnek?

Röviden mondhatnánk, hogy az „odautazás” ideje számít az 5. oszlopba történő rögzítés esetén utazási időnek. Az intézmény székhelyéről, telephelyéről, vagy nyitva álló helyiségéből az ellátott lakására történő utazás idejét, vagy az előző ellátott lakásáról a gondozó napi tevékenységében soron következő ellátott lakására történő utazás idejét.

Nem számítható be az 5. oszlopban az utazásra fordított időbe:

  • Amennyiben saját otthonából indulva az ellátott otthonába érkezve megkezdi a gondozási vagy segítési tevékenységek végzését a gondozó, ebben az esetben nem számít útidőnek az ellátotthoz történő utazás, mert ez a gondozó munkába járásának minősül.
  • Amennyiben a gondozó bevásárol az ellátott részére (szociális segítői tevékenység), ez sem minősül útidőnek, vagy amennyiben az ellátott érdekében végzett egyéb tevékenységeket végez, ügyintézést folytat, az ezen tevékenységek végzése közötti utazások időtartama szintén nem számítható be az 5. oszlop időtartamaiba.

 

Jogszabályi háttér:

  • 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, 5. számú melléklet
Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment