Az Igénybevevői Nyilvántartásban kibővült az információs felület abban az esetben, ha az igénybevevő adott napon egyidejűleg több olyan szolgáltatással kapcsolatos napi jelentésben is feltüntetésre kerül, amelyek esetében az állami támogatás szempontjából történő figyelembevételt jogszabály kizárja, vagyis „ütközésre” kerül sor.

A továbbiakban az igénybevétel ütközése, illetve megjegyzéssel történő ellátása esetén a szolgáltatás típus mellett feltüntetésre kerülnek az ütközésben érintett szolgáltatók adatai.

Az Igénybevételi napló főmenü Ütközések, valamint a Megjegyzéssel ellátott igénybevételek menüpontjai a következő adatokkal bővül:

  • Ütköző szolgáltató neve, címe, ágazati azonosítója,
    • az ütköző szolgáltatásnyújtási helyének (székhely/telephely) neve, címe, ágazati azonosítója.

A jelzett megoldás lehetővé teszi, hogy az igénybevétel napjától számított három munkanapon, illetve önellenőrzési határidőn belül az ütköző szolgáltatók egymás között közvetlenül is egyeztethessenek, és az ütközések feloldásra kerülhessenek.

A szolgáltatók telefonszáma elérhető a Szociális Ágazati Portál Intézménykereső menüpontjában.

A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi igénybevevői nyilvántartásról és az országos jelentési rendszerről szóló 415/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése alapján ha az adatszolgáltatásra jogosultak önellenőrzéssel, valamint szükség esetén a szolgáltatás megszüntetésével az (1) bekezdés szerinti adatrögzítést a felhívást követő három munkanapon belül nem szüntetik meg, a Központ az állami támogatás szempontjából figyelembe nem vehető időszakos jelentést erre vonatkozó megjegyzéssel látja el, és erről értesíti a Magyar Államkincstár illetékes területi szervét, valamint az igénybevevői nyilvántartás rendszerén keresztül az adatszolgáltatásra jogosultakat.

 

Forrás: KENYSZI

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment