2020. január 1-től változik a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás jogszabályi meghatározása.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 60. § (1) bekezdése szerint a falu- és tanyagondnoki szolgáltatás az alábbiakra változik:

A falugondnoki, illetve tanyagondnoki szolgáltatás célja az aprófalvak és a külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából és a közösségi közlekedés nehézségéből eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése.

A meghatározásban az eddigiek mellé társul a közösségi közlekedéssel kapcsolatos nehézségek fogalma.

 

A 60. § (2) bekezdésben a tanyagondnokok ellátási területére vonatkozó rész szintén módosul. 

A falugondnoki szolgáltatás nyolcszáz lakosnál kisebb településen működtethető. Amennyiben a falugondnoki szolgáltatás létesítését követően a település lakosságszáma tíz százalékot meg nem haladó mértékben emelkedik nyolcszáz lakos fölé, a szolgáltatás tovább működtethető.

Az ellátási terület 600 főről 800 főre emelkedik, a tanyagondnoki szolgáltatás lakosságszámbeli lehatárolása nem változik.

 

Forrás:

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment