Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet (NSZI) kiírásában megjelent „A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása 2023” (TAMAUTO2023) című pályázat.

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson új, illetve használt gépjármű vásárlására támogató szolgálatoknak, hogy ezzel a működési feltételeik javuljanak, és nappali ellátást vagy fogyatékos személyek támogatott lakhatását nyújtó szervezeteknek, hogy ezzel támogató szolgálatot hozzanak létre. A pályázat közvetlen célcsoportja az állami finanszírozásba befogadott, támogató szolgáltatást vagy fogyatékos személyek nappali ellátását, vagy fogyatékos személyek támogatott lakhatását nyújtó szolgáltatók fenntartói.

Vissza nem térítendő támogatást igényelhetnek a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 65/C. § szerinti, az állami finanszírozásba befogadott támogató szolgáltatást nyújtó szolgáltatók, valamint fogyatékos személyek nappali ellátását, vagy fogyatékos személyek támogatott lakhatását nyújtó fenntartók nyújthatnak be (utóbbiak számára feltétel, hogy nyertes pályázat esetén vállalják támogató szolgáltatói működési nyilvántartásba való bejegyzésüket).

A pályázat keretében egy fenntartó szolgáltatónként 1 db pályázatot nyújthat be a TAMAUTO2023 konstrukcióra! Nem pályázhatnak azok a szervezetek azon támogató szolgáltatásokra vonatkozóan; amelyre a fenntartó a TAMAUTO2020, TAMAUTO2021, TAMAUTO2022 pályázatban nyertes és beszerezésre került a gépjármű.

Megvalósítási időszak: 2023. augusztus 1. – 2024. december 31.

Benyújtási határidő: 2023. szeptember 15.

Egy pályázó által igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 5 000 000 Ft – 10 000 000 Ft/ szolgálat

A rendelkezésre álló keretösszeg: 400 000 000 Ft.

További részletek az NSZI honlapján: