A Magyar Közlöny 2021. évi 10. számában (2021. január 20.) megjelent a Kormány 10/2021. (I. 20.) Korm. rendelete egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Módosításban érintett jogszabályok:

1. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet

2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

3. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet.

 

Fontosabb változások:

– A Gyer. II. Fejezete a 10. §-t megelőzően a következő 9/A. §-sal és az „Gyámhatósági vélemény az elítélt kiskorú gyermekének védelmében” alcímmel egészül ki.

– Változnak a kapcsolattarát és a felügyelt kapcsolattartás egyes szabályai.

– A rendelet szabályokat tartalmaz a nevelőszülői ellátás folyamatos biztosítására.

– Módosul az Sznyr. 1. melléklet 6.3. pontja (ellátási területek meghatározása).

 

A rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

 

 

Részletek
10/2021. (I. 20.) Korm. rendelet egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 10. szám (2021. január 20.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment