A Magyar Közlöny 2019. évi 66. számában (2019. április 17.) megjelent a Kormány 1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozata a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről.

A Kormány

1. az ügyintézési folyamatok egyszerűsítése és a családok fokozott támogatása érdekében egyetért az újszülöttek életkezdésének támogatásával;

2. megállapítja, hogy az újszülöttek életkezdését 2020. január 1-jétől hivatalbóli okmányellátással és az alanyi jogon járó családtámogatások automatikus igénylésének biztosításával is támogatni kell;

3. egyetért azzal, hogy a Magyarországon gyógyintézetben született, vagy a születésüket követően gyógyintézetben elhelyezett, egyértelmű jogi státuszú (rendezett családi jogállású) személyek részére, akiknek anyakönyvezését az intézet vezetője kezdeményezi,

a) hivatalból kerüljön kiállításra a születési anyakönyvi kivonat, személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítóról és a lakcímről, a társadalombiztosítási azonosítóról és az adóazonosító jelről kiállított hatósági igazolvány, továbbá az okmányok kézbesítésére egy csomagban, a kórházi tartózkodás ideje alatt kerüljön sor;

b) az alanyi jogon járó családtámogatási ellátások, így különösen a nevelési ellátás, a gyermekgondozást segítő ellátás, az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatásának igénylésére irányuló eljárás az adatok automatikus átadásával elektronikusan, hivatalból induljon meg.

 

A határozat a fenti célok megvalósulásával kapcsolatos feladatokat tartalmazza. A Kormány a polgár lakcímadatának és személyi azonosítójának elektronikus személyazonosító igazolványon való megjelenéséhez 95 000 000 forint forrást, illetve az egyéb fejlesztésekhez kapcsolódó 775 000 000 forint forrást kíván biztosítani.

A belügyminiszter a Magyar Nemzeti Bank bevonásával megvizsgálja, hogy az elektronikus tárolóelemmel rendelkező személyazonosító igazolvány képessé tehető-e arra, hogy az azonnali átutalások kapcsán fizetési megbízások indítására szolgáljon. A vezetői engedély bevonás nélküli meghosszabbítása szintén a vizsgálat tárgyát képezi.

 

Részletek

1203/2019. (IV. 17.) Korm. határozat a családok számára nyújtott támogatásokhoz és egyes élethelyzetekhez kapcsolódó eljárások egyszerűsítéséről.

Magyar Közlöny, 2019. évi 66. szám (2019. április 17.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment