A Magyar Közlöny 2019. évi 212. számában (2019. december 19.) megjelent a 2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2019. december 17-i ülésnapján fogadta el.

A törvény 78 jogszabályt módosít az egyfokú járási közigazgatás technikai feltételeinek megfelelően. A szociális ágazatot érintő legfontosabb változások:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.  évi III.  törvény 58/A.  §-a a  következő (8)  bekezdéssel egészül ki:

„(8) Az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek van helye.”

A gyermekek védelméről és a  gyámügyi igazgatásról szóló 1997.  évi XXXI.  törvény 145.  §-a a  következő (9) bekezdéssel egészül ki:

„(9) Az  egyházi fenntartók és a  nem állami fenntartók – a  központi költségvetésről szóló törvényben biztosított – támogatásával kapcsolatos határozat ellen fellebbezésnek van helye.”

 

A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény a  180/A.  §-t követően a  következő „Gyermek átadása kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása esetén” című alcímmel egészül ki.

A  bírósági polgári nemperes eljárásokban alkalmazandó szabályokról, valamint egyes bírósági nemperes eljárásokról szóló 2017. évi CXVIII. törvény egy új, 7/A. alcímmel egészül ki, mely a kapcsolattartásra vonatkozó határozat végrehajtása iránti eljárást szabályozza.2020. március 1-jén vagy az  azt követően indult eljárásokban kell alkalmazni. A  2020. február 29. napján folyamatban lévő ügyeket a 2020. március 1-jét megelőzően hatályos szabályok alapján hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv intézi el.

 

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, egyes rendelkezések 2020. január 1., március 1., április 1., 2021. január 1. illetve 2023. július 1. dátummal lépnek hatályba.

 

Részletek

2019. évi CXXVII. törvény az egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról. 

Magyar Közlöny, 2019. évi 212. szám (2019. december 19.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

 

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment