A Magyar Közlöny 2021. évi 178. számában (2021. szeptember 29.) megjelent a 2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. szeptember 27-i ülésnapján fogadta el.

1. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 5/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„5/A. § Ez a törvény 2022. január 1-jén hatályát veszti.”

 

2. § A koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 4/A. §-ában az „a 2021. évi őszi országgyűlési ülésszak első ülésnapját követő 15. napot megelőzően” szövegrész helyébe az „e törvény hatályvesztését megelőzően” szöveg lép.

 

A törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

 

Részletek
2021. évi CII. törvény a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 178. szám (2021. szeptember 30.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment