A Magyar Közlöny 2021. évi 113. számában (2021. június 15.) megjelent a 2021. évi LXXVII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról. A törvényt az Országgyűlés a 2021. június 8-i ülésnapján fogadta el.

Módosított jogszabályok:

1. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény

2. A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosítása

 

A Fot. módosítása alapján a felhatalmazást kap a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter, hogy a közszolgáltatások igénybevételének és a személyi segítés feltételeinek biztosítása érdekében rendeletben állapítsa meg a fogyatékos személyt az egyenlő esélyű hozzáféréshez fűződő joga gyakorlásában és önálló életvitelében segítő kutya kiképzésének, vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályait, valamint segítő kutya kiképzését végző személyek képzésének szakmai és vizsgakövetelményeire vonatkozó szabályokat.

A jelnyelv használatáról szóló törvény módosítása a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatást biztosításával kapcsolatos szabályokat érinti.

 

Részletek
2021. évi LXXVII. törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény és a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény módosításáról
Magyar Közlöny 2021. évi 113. szám (2021. június 15.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment