Veszélyhelyzeti rendeletcsomag jelent meg a Magyar Közlöny 2021. évi 15. számában (2021. január 29.)

 

A megjelent jogszabályok a 2020. november 3-án kihirdetett veszélyhelyzetet 2021. február 8-i hatállyal megszüntetik, ezzel egy időben újabb veszélyhelyzetet rendelnek el. A veszélyhelyzet idejére elrendelt általános és ágazati rendelkezéseket (ez 70, korábban kiadott veszélyhelyzeti jogszabályt érint közvetlenül) pedig megerősítik, illetve az új veszélyhelyzetnek megfelelően módosítják.

 

26/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzet megszüntetéséről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdése alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett veszélyhelyzetet megszünteti.

A rendelet 2021. február 8-án lép hatályba. Hatályát veszti a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet.

 

27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről

A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdet ki.

Ez a rendelet 2021. február 8-án lép hatályba.

 

28/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet és más kormányrendeletek veszélyhelyzeti módosításáról

– a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

– a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

– a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

– az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletekkel összefüggő veszélyhelyzeti szabályokról szóló 559/2020. (XII. 4.) Korm. rendelet módosítása

A Magyar Közlöny 2021. évi 15 számában további 5 olyan kormányrendelet jelent meg, amely a veszélyhelyzeti intézkedésekhez (egészségügy, gazdaságvédelem) kapcsolódik.

 

 

Részletek
27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről
Magyar Közlöny 2021. évi 15. szám (2021. január 29.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment