A Magyar Közlöny 2019. évi 187. számában (2019. november 20.) megjelent a Kormány 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelete egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

A módosítás az alábbi rendeleteket érinti:

1. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet

2. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet

3. Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet módosítása

 

Kjtvhr.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) a következő 23. §-sal egészül ki:

„23. § (1) Az egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: R2.) megállapított 5. számú mellékletet a 2019. január 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. január–október hónapokra a közalkalmazottnak járó szociális ágazati összevont pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. január 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.

(2) Az R2.-vel módosított 7. számú melléklet I. pontját a 2019. július 1-jétől az R2. hatálybalépésig terjedő időszakra is alkalmazni kell azokra, akiknek jogviszonya az R2. hatálybalépésekor is fennáll. A 2019. július–október hónapokra a közalkalmazottnak járó egészségügyi kiegészítő pótlék ki nem fizetett részét 2019. december hónapban kell kifizetni. Ha a közalkalmazotti jogviszony 2019. július 1-jét követően, de az R2. hatálybalépését megelőzően létesült, a kifizetés időarányosan történik.”

A Kjt. vhr. 5. és 7. számú melléklete is módosul.

A szociális ágazati összevont pótlék összege (Ft)

Az előző táblázathoz képest a piros színnel jelölt cellákban van változás.

 Ápolók, szakápolók egészségügyi kiegészítő pótlékának összege (Ft)

Egyéb módosítások

Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása (Átr.) „Támogatás a 2019. évi egészségügyi kiegészítő pótlékhoz” címmel egészül ki.

Az egyházi és nem állami szociális fenntartóknál dolgozók részére a 2018. évben kifizetésre kerülő minimálbér és garantált bérminimum támogatásáról szóló 350/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet
módosítása a támogatás igénylésével kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza.

 

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Részletek

277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 187. szám (2019. november 21.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment