A Magyar Közlöny 2022. évi 152. számában (2022. szeptember 19.) megjelent a Kormány 353/2022. (IX. 19.) Korm. rendelete egyes intézmények veszélyhelyzeti működéséről.

E rendelet hatálya nem terjed ki

 • a) az egészségügyi intézményekre,
 • b) a bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézményekre,
 • c) a gyermekvédelmi intézményekre, valamint
 • d) a bölcsődei ellátást nyújtó intézményekre.

Az intézmény helyiségeiben, tereiben a fűtés útján biztosított léghőmérséklet a 18 Celsius-fokot nem haladhatja meg. Intézménynek minősül

 • a) a Kormány, illetve a Kormány tagja irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerv,
 • b) az a) pontban megjelölt költségvetési szerv irányítása, felügyelete alatt vagy fenntartásában álló, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv,
 • c) a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Nemzeti Banknak a többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság kivételével azon gazdasági társaság, amely
 • ca) felett az állam többségi befolyással vagy közvetett befolyással rendelkezik és
 • cb) költségvetési szerv, vagy az államnak többségi befolyása vagy közvetett befolyása alá tartozó gazdasági társaság tulajdonosi joggyakorlásában áll.

A közönség számára nyitva tartó uszodai létesítményben a meghatározottnál magasabb léghőmérséklet is biztosítható.

A fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek a fenntartótól, illetve a tulajdonostól függetlenül legalább a 18 Celsius-fokot el kell érnie

 • a) a köznevelési intézményekben, valamint
 • b) a szakképző intézményekben.

Olyan köznevelési intézményben, amelynek épületében 14. életévüket be nem töltött gyermekek gondozása, nevelése, illetve oktatása zajlik, a fűtés útján biztosított léghőmérsékletnek legalább a 20 Celsius-fokot el kell érnie.

További részletek a Magyar Közlönyben.

Magyar Közlöny, 2022. évi 152. szám