A Magyar Közlöny 2021. évi 159. számában (2021. augusztus 26.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról.

A módosítás az alábbi miniszteri rendeleteket érinti:

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet

3. A személyes gondoskodást végző személyek adatainak működési nyilvántartásáról szóló 8/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

4. A személyes gondoskodást végző személyek továbbképzéséről és a szociális szakvizsgáról szóló 9/2000. (VIII. 4.) SzCsM rendelet

5. A helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi napközit működtetők képzésének szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanácsadásról és felkészítő tanfolyamról szóló 29/2003. (V. 20.) ESzCsM rendelet

6. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESzCsM rendelet

7. A fejezeti kezelésű előirányzatok és központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 58/2015. (XII. 30.) EMMI rendelet

 

A rendelet főként a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet névváltozásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmazza. Ezek 2021. szeptember 18.-án lépnek hatályba.

További fontos változás, hogy a 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép a rendelet kihirdetését követő napon:

„(2) Az 1. számú mellékletben meghatározott létszámelőírás esetében a 25 ellátott család számításakor csak azok a családok vehetők figyelembe,
a) akik megállapodással rendelkeznek, és a szociális segítőmunka során éves átlagban legalább havi három személyes találkozás megszervezésére és dokumentálására sor kerül, valamint
b) ahol hatósági intézkedéshez kapcsolódó szolgáltatásnyújtás történik.”

A rendelkezés szövegbeli pontosítás, a megállapodást egyértelműen a nem hatósági intézkedés alapján együttműködő (a) alpont szerinti) családokhoz kapcsolja.

 

Részletek
36/2021. (VIII. 26.) EMMI rendelete egyes miniszteri rendeleteknek a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet nevének változásával összefüggő módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 159. szám (2021. augusztus 26.)

 

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment