A Magyar Közlöny 2019. évi 30. számában (2019. február 27.) megjelent az emberi erőforrások minisztere 4/2019. (II. 27.) EMMI rendelete egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. A rendelet fontos szociális és gyermekvédelmi módosító rendelkezéseket tartalmaz.

A módosuló jogszabályok és fontosabb érintett témák a következők:

 

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet

– család és gyermekjóléti szolgáltatás feladatköre, adminisztrációja

– család- és gyermekjóléti központ személyi feltételei (Nmr. melléklet)

– óvodai és iskolai szociális segítő a szolgáltatásnyújtás szakmai szabályozása

– bölcsőde

– elhanyagolt és bántalmazott, különösen a szexuálisan bántalmazott gyermekek vizsgálata és terápiája

– gyermekotthon, nevelőszülői hálózat, illetve kizárólag menekültként el nem ismert, kísérő nélküli kiskorúakat ellátó gyermekotthon személyi feltételei (Nmr. melléklet)

 

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

– Demens személyek ellátása

 

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

– szociális diagnózis elvgézésének szakmai szabályai

– közösségi pszichiátriai ellátás személyi feltételei

– fejlesztő foglalkoztatás

– kiváltás, kiváltási tervek megküldése

– intézményvezető, terápiás munkatárs és szociális munkatárs munkakörökhöz kapcsolódó képesítési előírások (R. 3. melléklet), illetve kiegészítő szabályok körében más munkakörök is érintettek.

 

4. Az egyes szociális szolgáltatásokat végzők képzéséről és vizsgakövetelményeiről szóló 81/2004. (IX. 18.) ESZCSM rendelet

– a támogató szolgálat, közösségi pszichiátriai ellátás, az óvodai és iskolai szociális segítő és a szociális diagnózist készítő esetmenedzser képzése

 

5. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

– Demens személyek ellátása

 

A rendelet a kihirdetését követő napon, vagyis 2019. február 28-án lép hatályba!

 

Részletek

4/2019. (II. 27.) EMMI rendelet egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2019. évi 30. szám (2019. február 27.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment