A Magyar Közlöny 2021. évi 229. számában (2021. december 15.) megjelent a Kormány 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról.

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

1. § A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

a) 17/B. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől” szöveg, az „50 875 Ft” szövegrész helyébe az „59 850 Ft” szöveg,

b) 17/B. § (3) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 28 075 Ft” szövegrész helyébe a „2022. január 1-jétől 37 050 Ft” szöveg lép.

 

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet

2. § (1) A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a minimálbér 50%-a.”

(2) Az R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén a garantált bérminimum 50%-a.”

(3) Az R. 2/A. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.

(2) A közfoglalkoztatási jogviszonyban foglalkoztatott munkavezetőt megillető közfoglalkoztatási garantált bér legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése és a teljes munkaidő teljesítése esetén a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 110%-a.”

 

(4) Az R. 2/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatott részére megállapított speciális közfoglalkoztatási bér az 1. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.

(2) A legalább középfokú iskolai végzettséget és szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatási pontok által indított speciális közfoglalkoztatási programban 6 órában foglalkoztatott közfoglalkoztatottat megillető speciális garantált közfoglalkoztatási bér a 2. § (1) bekezdésében meghatározott összeg 55%-a.”

 

(5) Az R. 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) E rendeletnek a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit

a) első alkalommal a 2022. január hónapra járó közfoglalkoztatási bér és közfoglalkoztatási garantált bér megállapításánál kell alkalmazni,

b) a Módr. hatálybalépésekor fennálló közfoglalkoztatási jogviszonyokban is alkalmazni kell.”

 

(6) Az R. a) 1. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 85 000 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,

b) 1. § (3) bekezdésében a „22 800 forintnál” szövegrész helyébe az „a foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összegénél” szöveg,

c) 2. § (2) bekezdésében a „2021. március 1-jétől 110 815 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,

d) 2/A. § (3) bekezdés a) pontjában a „2021. március 1-jétől 93 525 forint/hó” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti összeg” szöveg,

e) 2/A. § (3) bekezdés b) pontjában a „2021. március 1-jétől 121 935 forint/hó” szövegrész helyébe az „a (2) bekezdés szerinti összeg” szöveg lép.

 

A 2022. január 1-jén lép hatályba.

 

 

Részletek
704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelete a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér, valamint egyes szociális ellátások megállapításával kapcsolatos kormányrendeletek módosításáról.
Magyar Közlöny 2021. évi 229. szám (2021. december 15.)

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment