Az a szociális szolgáltatást nyújtó fenntartó, aki a szolgáltatói nyilvántartásba bejegyzésre került, és az általa nyújtani kívánt szolgáltatás a szociális szolgáltatások területi lefedettséget figyelembe vevő finanszírozási rendszerébe befogadásra került, központi költségvetési támogatásban részesülhet.

A befogadás szabályait a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 58/A. § bekezdései szabályozzák. Ha a rendelkezésre álló kapacitástól független, az Szt. 58/A. § (2b)-(2c) bekezdésében foglalt feltételek fennállnak a fenntartó által nyújtani kívánt szolgáltatás esetében, akkor az alapján kerülhet a szolgáltatás befogadásra. Az egyik ilyen eset, ha a fenntartó a szolgáltatás létesítésére elnyert pályázattal rendelkezik. A pályázatok listáját, melyek a kapacitástól független befogadást megalapozhatják, a miniszter közleményben teszi közzé.

A közleményben felsorolt pályázati lista kiegészült a „VCA-KP-1-2022/2 Civil szervezetek gépjármű-beszerzési támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)” sorral.

 • EFOP-1.5.2-16 Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben
 • EFOP-2.2.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
 • EFOP-1.2.5-16 Biztos Menedék
 • VEKOP-6.3.2-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás
 • TIOP-3.4.2.-11/1. Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése
 • TIOP-3.4.1.A-11/1. Bentlakásos intézmények kiváltása
 • TIOP-3.5.1-10/1. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése
 • TOP-4.2.1-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • TOP-4.2.1-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • TOP-6.6.2-15 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • TOP-6.6.2-16 A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (kivétel a kizárólag korszerűsítésre támogatást nyert pályázat)
 • DAOP 4.1.2/B-11. Rehabilitációs szolgáltatások fejlesztése
 • DAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • DDOP-3.1.3/D-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • ÉAOP-4.1.3/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • ÉMOP-4.2.1/A,B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • KMOP-4.5.2-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • NYDOP-5.1.1/B-11 Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2012-13. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: hiányzó ellátási kötelezettség, szolgáltatások pótlásának támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2013-14. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhelybővítés támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2015-16. című pályázat 6. program – Intézményi beruházások támogatása: intézménykorszerűsítés, férőhely bővítés támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a konvergencia-régiókban 2018-19. című pályázat 5. program – Intézményi beruházások támogatása: Férőhely-bővítés támogatása
 • Hajléktalan személyek ellátásának megszervezése a Közép-magyarországi régióban 2021-22.
 • NFA-2014-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2017-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2017-2-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2018-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • NFA-2019-KKV Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • 2018-TA Közterületen élők befogadásához és intézményi ellátásához szükséges fejlesztések támogatása, 2018.
 • GINOP-8.8.1-17 Foglalkoztatás ösztönzése célú Hitelprogram (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • GINOP-5.1.7-17 Társadalmi vállalkozások ösztönzése (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)
 • TAMAUTO2020 A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása
 • TAMAUTO2021 A támogató szolgáltatás keretében használandó új vagy használt gépjármű vásárlásának, a meglévő gépjárműpark bővítésének, cseréjének támogatása
 • 2021-COVID Az új koronavírus-járvány elleni védekezés támogatása
 • SKHU/1802 RE-STRUCTURING (Interreg V-A Hungary-Slovakia Cooperation Programme)
 • VCA-KP-1-2022/2 Civil szervezetek gépjármű-beszerzési támogatása (kizárólag szociális és gyermekjóléti szolgáltatás létrehozásával, bővítésével megvalósuló pályázat)

Forrás: SzÁP