A Fővárosi Önkormányzat által biztosított forrásokból a Fővárosi Szociális Közalapítvány pályázat felhívást tesz közzé a Fővárosi Közgyűlés által meghatározott társadalompolitikai célok előmozdítását szolgáló pályázatok támogatására.

A pályázat keretei között a következő 5 célhoz kapcsolódó, azok valamelyikét előmozdító projektekkel lehet pályázni:

 • Lakhatási válsághelyzetek kezelése
 • Akadálymentesítés
 • Párkapcsolati és családon belüli erőszak megelőzése, az áldozatok védelme és támogatása
 • Közösségi ellátások fejlesztése
 • Fogyatékos, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg személyek részére biztosított támogatott lakhatás szolgáltatás fejlesztése

A rendelkezésre álló keretösszeg összesen 300 millió Ft.

1 pályázat megvalósításához legfeljebb 80 millió Ft támogatás nyerhető el.

Pályázatot nyújthat be:

 • fővárosi kerületi önkormányzat;
 • fővárosi kerületi önkormányzati fenntartású intézmény;
 • civil szervezet az előbbiekkel konzorciumban;
 • civil szervezet vagy azok konzorciuma,
  • ha a civil szervezet(ek) fővárosi kerületi önkormányzattal közfeladat-ellátási szerződéses jogviszonyban áll(nak); vagy
  • ha fővárosi kerületi önkormányzattal együttműködve pályázik.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28.

A pályázattal kapcsolatos kérdéseket írásban, a Fővárosi Szociális Közalapítvány elektronikus levélcímén (kapcsolat@fszka.hu) lehet feltenni. A pályázati felhívással kapcsolatban Balog-Urbanovszky Zsuzsanna projektmenedzser nyújt tájékoztatást.

További információk és a pályázati dokumentáció a pályázat hivatalos honlapján érhető el.