Összefoglaló a 2019 második félévében megjelent szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatot érintő, és egyes társadalompolitikai jogszabályokról.

Táblázatban soroljuk fel a területet érintő jogszabályokat, a linken keresztül elérhető az adott jogszabályhoz kapcsolódó híradásunk (ott pedig megtalálható a közvetlen hivatkozás a kihirdető Közlönyre). A cikk alján található hivatkozással elérhetők a korábbi jogszabályokkal kapcsolatos összefoglalók.

Szám Cím Magyar Közlöny Dátum Link
367/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. 222. szám 2019. december 30.
1812/2019. (XII. 30.) Korm. határozat az Idősügyi Infokommunikációs Program folytatásáról. 221. szám 2019. december 30.
360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról. 220. szám 2019. december 30.
334/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2020. évi kompenzációjáról. 215. szám 2019. december 23.
2019. évi CXXVII. törvény egyes törvényeknek az egyfokú járási hivatali eljárások megteremtésével összefüggő módosításáról 212. szám 2019. december 19.
313/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a szociális pénzbeli ellátásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról. 210. szám 2019. december 18.
312/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a szociális szolgáltatásokkal kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról. 210. szám 2019. december 18.
311/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárással kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról 210. szám 2019. december 18.
2019. évi CXXVI. törvény a családvédelmi akciótervvel összefüggő egyes törvények módosításáról 210. szám 2019. december 18.
2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről 208. szám 2019. december 18.
2019. évi CX. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalok működésének egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról. 206. szám 2019. december 17.
2019. évi XCVIII. törvény egyes törvényeknek a nagyszülői gyermekgondozási díj bevezetésével kapcsolatos módosításáról. 201. szám 2019. december 12.
300/2019. (XII. 11.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2020. január havi emeléséről 200. szám 2019. december 11.
1691/2019. (XII. 10.) Korm. határozat a Magyar Falu Program keretében a falu- és tanyagondnoki szolgálatok kiegészítő támogatásáról. 198. szám 2019. december 10.
297/2019. (XII. 10.) Korm. rendelet az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról. 198. szám 2019. december 10.
27/2019. (XII. 10.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet módosításáról. 198. szám 2019. december 10.
15/2019. (XII. 7.) PM rendelet a kormányzati funkciók és államháztartási szakágazatok osztályozási rendjéről. 197. szám 2019. december 7.
2019. évi LXXX. törvény a szakképzésről. 191. szám 2019. november 28.
277/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 187. szám 2019. november 21.
275/2019. (XI. 21.) Korm. rendelet az óvodába járással és tankötelezettséggel kapcsolatos egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról. 187. szám 2019. november 21.
272/2019. (XI. 20.) Korm. rendelet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet, valamint a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet módosításáról. 185. szám 2019. november 20.
 1645/2019. (XI. 19.) Korm. határozat  az áldozatsegítés rendszerének fejlesztéséről. 184. szám 2019. november 19.
 271/2019. (XI. 19.) Korm. rendelet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm. rendelet, valamint a tartós ápolást végzők időskori támogatásáról szóló 383/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet módosításáról. 184. szám 2019. november 19.
24/2019. (X. 31.) EMMI rendelet az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról. 175. szám 2019. október 31.
238/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. novemberi kiegészítéséről. 168. szám 2019. október 16.
237/2019. (X. 16.) Korm. rendelet a 2019. évi nyugdíjprémiumról és egyes más ellátások után járó egyszeri juttatásról. 168. szám 2019. október 16.
22/2019. (IX. 30.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet és az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet módosításáról. 161. szám 2019. szeptember 30.
219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról. 151. szám 2019. szeptember 10.
203/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosításáról. 144. szám 2019. augusztus 23.
202/2019. (VIII. 23.) Korm. rendelet a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról. 144. szám 2019. augusztus 23.
1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat az Új Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról. 130. szám 2019. július 26.
180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóságról, valamint egyes kormányrendeleteknek a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság egyes feladatainak átadásával kapcsolatos módosításáról. 130. szám 2019. július 26.
2019. évi LXXI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről 128. szám 2019. július 23.
179/2019. (VII. 18.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosításáról. 126. szám 2019. július 18.
2019. évi LXX. törvény a közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről. 126. szám 2019. július 18.  
171/2019. (VII. 12.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról. 122. szám 2019. július 12.
2019. évi LXVI. törvény a 2019. évi LXVI. törvény Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról. 120. szám 2019. július 9.
162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól. 118. szám 2019. július 5.
11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet a 2019/2020. tanév rendjéről. 116. szám 2019. július 3.

 

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment