A Szociálpolitikai Innovációs Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SZIN Kft.) egyedi támogatást biztosít azon nem állami fenntartók részére – kivéve az egyházi kiegészítő támogatásban részesülő fenntartókat – (a továbbiakban: civil fenntartók), amelyek kötelező állami feladatot ellátó szociális és/vagy gyermekvédelmi szolgáltatást biztosítanak, illetve családok átmeneti otthonát működtetnek.

A vis maior pénzügyi keret a 2022. október 1-től 2022. december 31-ig terjedő időszakra biztosít támogatást a villany- és a gázár emelkedés miatt, a rendelkezésre álló forrás keretéig. Támogatási igényt erre az időszakra lehet benyújtani.

A támogatás biztosításának feltétele a 2021. évi azonos időszakra szóló (2021. október 1-től 2021. december 31-ig) villany- és gázszámlák bemutatása, valamint a megemelt díjakat igazoló, szolgáltató által kiállított értesítő, számla vagy szerződés bemutatása. A támogatás összege a villany- és gázáremelkedés összegének legfeljebb 80%-a azzal, hogy az egy finanszírozott ellátottra jutó támogatás mértéke nem haladhatja meg a 388 160 Ft-ot.

A támogatási kérelmet, Adatlapot, az ellátási szerződést (állami feladat átvállalásról szólót) valamint a villany- és gázár emelkedését igazoló dokumentumokat a SZIN Kft. részére szükséges megküldeni a palyazat@szinkft.hu technikai e-mail címre. A mellékletek a honlapról letölthetők.

Az egyedi támogatások iránti kérelmeket a SZIN Kft. folyamatosan bírálja el. A SZIN Kft. egyedi döntést hoz a támogatásról, amely során figyelembe veszi a területi ellátás sajátosságait. A SZIN Kft. megvizsgálja a benyújtásra kerülő dokumentumokat, és a Magyar Államkincstárnál igényelt mutatószám (ellátotti létszám) alapján meghatározza a támogatás összegét. Az így megítélt támogatást a villany- és a gázár emelkedés finanszírozására lehet felhasználni, amelyről a SZIN Kft. részére el is kell számolni a támogatási időszak leteltét követően.

Támogatásban érintett szolgáltatások listája

 • idősek otthona, a megyei jogú városban vagy a fővárosban működő szolgáltatók kivételével
 • időkorúak gondozóháza, a 30 ezer fő feletti településen működő szolgáltatók kivételével (ide nem értve a megyei jogú várost)
 • pszichiátriai betegek otthona
 • szenvedélybetegek otthona
 • fogyatékos személyek otthona
 • pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye
 • szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye
 • fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye
 • pszichiátriai betegek átmeneti otthona
 • szenvedélybetegek átmeneti otthona fogyatékos személyek gondozóháza
 • támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére, pszichiátriai betegek részére, szenvedélybetegek részére
 • családok átmeneti otthon
 • gyermekotthon
 • lakásotthon
 • utógondozó otthon

A támogatással kapcsolatban kizárólag emailen adunk tájékoztatást: palyazat@szinkft.hu elérhetőségen!

További információk az NSZI honlapján