A Magyar Közlöny 2017. évi 40. számában (2017. március 20.) megjelent a Kormány 1139/2017. (III. 20.) Korm. határozata az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről.

A Kormány álláspontja szerint a közfoglalkoztatottak elsődleges munkaerőpiaci elhelyezkedését ösztönözni szükséges. A magyar gazdaság helyzetének erősödésével lehetőséget kell teremteni a közfoglalkoztatottak piaci alapú munkavállalására. Mindezek mellett a Kormány megerősíti azon szándékát, amely szerint a szociális szövetkezetek működését támogatja.

A határozat 17 pontban foglalja össze a közmunka-aprogramok átalakításával kapcsolatos intézkedéseket. A közfoglalkoztatás 2017. évi céljai között az alábbiakat jelöli meg:

 • az elsődleges munkaerőpiacon elhelyezhető álláskeresők közfoglalkoztatásból kilépésének ösztönzése;
 • a Start-munkaprogram folytatása, hosszabb időtartamú foglalkoztatási lehetőség biztosítása az alacsony iskolai végzettségű, és a nyílt munkaerőpiacon elhelyezkedni nem tudó álláskeresők számára;
 • az elsődleges munkaerőpiacról kiszorultak, különösen a munkaerőpiacon halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők, az alacsony iskolai végzettségűek, a tartósan munka nélkül lévők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, az elismert menekültek és oltalmazott jogállásúak, a roma nemzetiségű álláskeresők, továbbá a Nemzeti Eszközkezelő Zrt. által működtetett „Határozott idejű bérleti szerződés” programban részt vevő álláskeresők) foglalkoztatásának és foglalkoztathatóságának növelése, figyelembe véve az álláskeresők ügyfél kategorizálási rendszerben történt besorolását;
 • a közfoglalkoztatással érintettek, különösen az előző pontban meghatározott célcsoportok – azon belül is kiemelten a hátrányos helyzetű, 16–18 év közötti korosztály – munkaerőpiaci (re)integrációjához leginkább szükséges és megfelelő, személyre szabott munkaerőpiaci szolgáltatásokhoz és képzésekhez való minél szélesebb körben való hozzáférése;
 • a mentális, szociális, egészségi okból foglalkoztatásba nehezen bevonható álláskeresők számára speciális közfoglalkoztatási programok támogatása;
 • az értékteremtő, hasznos, helyi sajátosságokon alapuló, a település önfenntartását elősegítő programok támogatása;
 • a természeti és épített környezet védelme, a kulturális örökség elemeinek megóvása, a gondozatlan sírkertek rekonstrukciójának elősegítése, továbbá a vasúti pályahálózat, illetve az országos közúthálózat környezetének tisztántartása, karbantartása;
 • a helyben megtermelt termények felhasználásával a közétkeztetés minőségének javítása, e tekintetben az önellátó, önfenntartó települések kialakítása;
 • a civil és karitatív, valamint egyházi szervezetek közreműködésére fokozottan támaszkodva a lakónépesség komfortérzetének javítása érdekében a rendezett közösségi terek kialakítása;
 • a mezőgazdasági hasznosításra alkalmas területeken és zártkerti területeken gazdaságosan termelhető, a helyi közintézmények közétkeztetési igényeit kiszolgáló mezőgazdasági termékekre épülő, a helyi sajátosságokat figyelembe vevő fejlesztések megvalósítása;
 • a roma lakosság lakhatásának, társadalmi integrációjának elősegítése;
 • a büntetés-végrehajtási intézetekből szabadultak társadalmi beilleszkedésének elősegítése;
 • a területi vízrendezési, vízkárelhárítási és mezőgazdasági vízhasznosítási feladatokban a közfoglalkoztatottak fokozottabb bevonása;
 • a mezőgazdasági földterületek és az állami fenntartású közutak között külterületen fekvő, állami tulajdonban lévő területek tisztántartása;
 • a bel- és külterületi közutak, önkormányzati kerékpárutak karbantartását és tisztántartása;
 • a területi munkaerőpiaci különbségek kiegyenlítését, valamint a közfoglalkoztatás során szerzett jövedelem által a közfoglalkoztatásban részt vevők korábbi életminőségének javítása;
 • az arra alkalmas közfoglalkoztatási programokban szociális szövetkezetek alakításának elősegítése, valamint a szociális szövetkezetek működési feltételeinek javítását célzó tevékenységek szakmai-módszertani támogatása, az e célra biztosított uniós források elérésének elősegítése;
 • a vidék lakosságmegtartó képességének növelése.

 

A határozat teljes szövege a Magyar Közlönyben olvasható.

 

Részletek

1139/2017. (III. 20.) Korm. határozat az egyes munkaerőpiaci intézkedésekről

Magyar Közlöny, 2017. évi 40. szám (2017. március 20.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment