A Magyar Közlöny 2023. évi 182. (2023. december 18.) számában megjelent a Kormány 1570/2023. (XII. 18.) Korm. határozata a kórházban hagyott újszülött gyermekek helyzete rendezésének irányairól.

A Kormány (határozata szerint) elkötelezett a gyermekközpontú és családbarát értékrend és szemlélet mellett, ennek megfelelően támogatja, hogy a kórházban hagyott újszülött gyermekek helyzete rendezésének érdekében a gyermek anyja kérhesse adatainak titkos kezelését a gyermek születésekor, ezért felhívja a kultúráért és innovációért felelős minisztert, hogy – együttműködve a belügyminiszterrel, az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterrel és az igazságügyi miniszterrel – dolgozzon ki részletes szabályozási javaslatot arra vonatkozóan, hogy az anya kérhesse adatainak titkos kezelését a gyermek születésekor, a következők szerint:

 • a) feltételek meghatározása nélkül kérheti bármely anya a gyermek születésekor az egészségügyi intézményben, a kórház szülészeti osztályán – az inkubátorba helyezéshez hasonlóan – adatainak titkos kezelését,
 • b) az adatainak titkos kezelését kérő anya gyermeke ismeretlen szülőktől származó gyermeknek minősül,
 • c) ha az anya a gyermek hatodik hetes életkorának betöltéséig nem vonja vissza a kérelmét, illetve az apa sem jelentkezik a gyermekért, akkor a gyermek örökbefogadhatóvá válik,
 • d) a gyermek vérségi származás megismeréséhez fűződő joga csak a feltétlenül szükséges mértékben, az elérni
  kívánt céllal arányosan korlátozható,
 • e) a szabályozás kialakításakor az apa alapvető jogainak korlátozására az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdésében
  foglaltaknak megfelelően kerülhet sor,
 • f ) a szabályozás kialakítása során kerüljenek meghatározásra
  • fa) az egészségügyi szolgáltató feladatai, finanszírozási helyzete,
  • fb) az anonimitás kezelése az anya és a gyermek további betegútjában és
  • fc) az elektronikus anyakönyv, valamint a személyiadat- és lakcímnyilvántartás, valamint a Gyermekeink védelmében elnevezésű informatikai rendszer örökbefogadási alrendszere fejlesztésének megvalósítására vonatkozó feladatok.

Felelős: kultúráért és innovációért felelős miniszter, belügyminiszter, anyakönyvi ügyekért felelős miniszter, igazságügyi miniszter

  Határidő: 2024. május 31.

  Magyar Közlöny, 2023. évi 182. szám