A Magyar Közlöny 2023. évi 182. (2023. december 18.) számában megjelent a Kormány 573/2023. (XII. 18.) Korm. rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet módosításáról.

A közgyógyellátás igényléséhez kapcsolódóan a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 36. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat során az eljáró hatóság azt állapítja meg, hogy a jövedelmi feltételek nem teljesülnek, és az ügyfél a kérelméhez a háziorvosi igazolást nem csatolta, az eljáró hatóság a kérelmet a háziorvosi igazolásra vonatkozó hiánypótlás nélkül visszautasítja.

A rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

Magyar Közlöny, 2023. évi 182. szám