A Magyar Közlöny 2024. évi 32. (2024. március 13.) számában megjelent a 17/2024. (III. 13.) BM rendelet a komplex minősítésre vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2012. (II. 14.) NEFMI rendelet (Nr.) módosításáról.

A módosítás szerint az Nr. 4. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata kiterjed

 • a) a foglalkoztatási előzményekre,
 • b) a képzettségi, tanulmányi előzményekre,
 • c) a személyes érdeklődés összhangjára a foglalkoztatási lehetőségekkel, attitűdökkel,
 • d) az életkorra,
 • e) a mobilitási képességre, a közlekedési lehetőségekre a lakóhely és a munkahely között,
 • f) az életmódra, életvezetésre, önálló életvitelre,
 • g) a problémamegoldási képességre, az alkalmazkodásra a változáshoz,
 • h) a kommunikációra és tájékozódásra,
 • i) az érzelmi, családi és közösségi kapcsolatokra,
 • j) a családtagok ellátására,
 • k) az egyéb foglalkoztatást akadályozó, korlátozó tényezőkre,
 • l) a  térség foglalkoztatási helyzetére, perspektívákra, a  foglalkoztatás esetén igénybe vehető kedvezményekre,

támogatásokra az adott térségben.

A tényezők minősítésének foglalkozási és szociális szempontjait, valamint ezek értékelésének módszerét a szociálpolitikáért felelős miniszter az általa irányított minisztérium honlapján közzéteszi.

Az Nr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A  rehabilitálhatóság foglalkozási és szociális szempontú vizsgálata során maximum 36 pont érhető el.

Ha az eredmény az (1a) bekezdés szerinti értékelés során

 • a) eléri vagy meghaladja a 16 pontot, és az (1a) bekezdés a)–l) pontja szerinti szempontok közül egyik sem kapott 0 pontot, a megváltozott munkaképességű személy az Mmtv. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerint rehabilitálható,
 • b) nem éri el a 16 pontot, vagy az (1a) bekezdés a)–l) pontja szerinti szempontok közül bármelyik 0 pontot kapott, a megváltozott munkaképességű személy rehabilitációja az Mmtv. 3. § (2) bekezdés b) pontja szerint nem javasolt.

A rendelet további módosító (hatályon kívül helyező) rendelkezéseket tartalmaz)

A rendelet 2024. május 1-jén lép hatályba

Magyar Közlöny, 2024. évi 32. szám