2024. április 23-án két gyermekvédelemmel kapcsolatos törvénytervezetet nyújtottak be az Országgyűlésnek.

T/8218.

A T/8218. számú tervezet a gyermekek védelme érdekében az internetes pornográf tartalmak elérhetőségének korlátozásáról, valamint egyes elektronikus kereskedelmi szolgáltatással és reklámtevékenységgel összefüggő törvények módosításáról szól.

Módosításban érintett jogszabályok:

 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A javaslat lépéseket tesz a gyermekek biztonságos internethasználata érdekében. A módosítás nyomán egyszerűbbé válik a kiskorúak személyiségi jogait sértő, a cyberbullying kategóriáját is kimerítő tartalmak jelentése és azok eltávolítása, a javaslat továbbá termékmegjelenítéssel összefüggő szabályokat is tartalmaz.

A javaslat célja a reklámtilalmak kiterjesztése, továbbá a javaslat értelmében sor kerül az alkalmazásszolgáltató és videómegosztóplatform-szolgáltató útján megvalósuló reklámok szabályozásának újragondolására, a fiatalok széles körét befolyásoló véleményvezérek tevékenységére is figyelemmel. A módosítás szerint az alkalmazásszolgáltató és videómegosztóplatform-szolgáltató útján megvalósuló reklámok esetében egyértelműen utalni kell a reklám jellegre.

Az internet szolgáltatók az előfizetők (többek között a gyermekük számára internet előfizetést vásárló szülők) erre irányuló szándéka esetén kötelesek megfelelő műszaki megoldás alkalmazásával ingyenesen lehetővé tenni, hogy az internet-hozzáférés szolgáltatás felhasználója ne férhessen hozzá pornográf tartalmakhoz.

T/8218.

T/8217.

A T/8217. számú tervezet a gyermekek védelme érdekében egyes törvények módosításáról szól.

Módosításban érintett jogszabályok:

 • Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény
 • A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
 • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
 • A sportról szóló 2004. évi I. törvény
 • Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény
 • A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény
 • A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
 • A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény
 • A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény
 • A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény
 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény
 • A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény

A javaslat a gyermekvédelmi rendszer működésének ellenőrzését elősegítő intézkedéseket vezet be, emellett szigorúbb alkalmazási feltételeknek (pszichológiai alkalmassági vizsgálat, kifogástalan életvitel ellenőrzése és megbízhatósági vizsgálat) kell megfelelniük a gyermekvédelmi intézmények vezetőinek, valamint szakmai munkakörben foglalkoztatottjainak. A javaslat a gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok felelősségéhez mérten állapítja meg a gyermek veszélyeztetettségének észlelése esetén a jelzési kötelezettség elmulasztásához fűződő szankciót. Ezen felül a javaslat a gyermekvédelmi rendszer keretein belül nevelt és gondozott gyermekek, fiatal felnőttek, valamint a velük foglalkozók helyzetének javítását, könnyítését tartalmazó, továbbá a gyermekek jogainak érvényre juttatását elősegítő intézkedéseket is tartalmaz.

A javaslat értelmében szigorodnak az egyre népszerűbbé váló gyermektáborokra vonatkozó foglalkoztatási feltételek. Továbbá a javaslat reagál az internethasználat elterjedésével a gyermekekre leselkedő veszélyekre és kihívásokra. A jövőben nem lehet olyan iskolás gyermek az országban, aki nem tudja hová forduljon segítségért abban az esetben, ha internetes zaklatás áldozatává vált. A javaslat nyomán egyszerűbbé válik a kiskorúak személyiségi jogait sértő, a cyberbullying kategóriáját is kimerítő tartalmak jelentése és azok eltávolítása. A javaslat olyan intézkedéseket vezet be, amelyek segítik a szülőket és a gyermekeket az egészségtudatosság növelésében, továbbá a gyermekek, fiatal felnőttek kulturális és sportolási tevékenységére figyelemmel is eszközöl módosításokat.

T/8217.