A Magyar Közlöny 2023. évi 71. számában (2023. május 12.) megjelent a Kormány 173/2023. (V. 12.) Korm. rendelete az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok állami támogatásáról szóló 489/2013. (XII. 18.) Korm. rendelet módosításáról.

9/H. A 2023. évi rezsikompenzáció

29/G. § (1) A 2023. évben – a villamos energia és a földgáz nagykereskedelmi árának jelentős mértékű emelkedése miatt, a költségnövekedés ellentételezése céljából – kiegészítő támogatásra (a továbbiakban: 2023. évi rezsikompenzáció) jogosult az az egyházi fenntartó, amelynek – a 2023. évi rezsikompenzáció (3) bekezdés szerinti megállapításának időpontjában – a 2023. évre a (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti szolgáltatások után a Kvtv2023. alapján működési támogatást állapítottak meg.

(2) A 2023. évi rezsikompenzáció alapja az az ellátotti létszám vagy férőhelyszám, amely alapján az egyházi fenntartó az a)–d) pont szerinti szolgáltatások után a 2023. évben működési támogatásra jogosult. A 2023. évi rezsikompenzáció fajlagos összege

  • a) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 26–29., 45. és 52. sora szerinti szolgáltatások után 212 940 forint / ellátotti létszám,
  • b) a Kvtv2023. 2. melléklet I. részében foglalt táblázat 119–122. és 127. sora szerinti szolgáltatások után 340 700 forint/férőhely,
  • c) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 51., 53–55. sora szerinti szolgáltatások után 340 700 forint / ellátotti létszám,
  • d) a Kvtv2023. 9. melléklet II. rész 2.5. pontjában foglalt táblázat 1–25., 30–44. és 46–50. sora szerinti szolgáltatások után 425 880 forint / ellátotti létszám.

(3) Az igazgatóság a 2023. évi rezsikompenzációt 2023. június hónapban egy összegben, hivatalból, erre irányuló külön határozat meghozatala nélkül folyósítja, kivéve, ha a 2023. évi rezsikompenzációról a fenntartó az igazgatósághoz intézett írásbeli nyilatkozatával lemondott.

(4) A 2023. évi rezsikompenzáció után a Kvtv2023. 45. § (2) bekezdése szerinti támogatás nem vehető igénybe.

(5) A 2023. évi rezsikompenzációra az e rendelet elszámolásra, ellenőrzésre és visszafizetésre vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni, de a támogatást az egyházi fenntartó köteles elkülönítetten nyilvántartani. A fenntartó a támogatás összegét a humánszolgáltatást ellátó intézményei, illetve azok humánszolgáltatásai támogatására köteles fordítani.

(6) A 2023. évi rezsikompenzációra az (1)–(5) bekezdésben nem szabályozott kérdésekben a jogosultság alapjául szolgáló támogatásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.”

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Magyar Közlöny, 2023. évi 71. szám