A Magyar Közlöny 2017. évi 30. számában (2017. március 1.) megjelent 2017. évi II. törvény a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

A törvényt az Országgyűlés a 2017. február 21-i ülésnapján elfogadott jogszabály rendelkezései alapján illetékmentes eljárások közé sorolta az alábbi eljárásokat:

  • az anyakönyvi kivonat kiállítása
  • a lakáscélú állami támogatás igényléséhez szükséges, a fennálló biztosítási jogviszonyt igazoló egészségbiztosítási pénztári hatósági bizonyítvány kiállítása évente két alkalommal;
  • közműpótló talajvízkút létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése;
  • hatósági bizonyítvány kiállítása az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatokról;
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 27/A. § (1) bekezdése és 27/D. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat megtételével kapcsolatos eljárás;
  • Magyarország területén kívül élő magyar állampolgár kérelemre történő személyi, lakcím és értesítési cím adatait tartalmazó nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
  • az értesítési cím bejelentésével kapcsolatos eljárás;
  • az igazságügyi szakértői névjegyzékbe vétel és a szakterület kiterjesztése iránti eljárás;
  • a termőföld birtokösszevonási célú telekcsoport-újraosztására és telekegyesítésére irányuló telekalakítási eljárás;
  • a családi név korrekciójára irányuló eljárás.

Tárgyánál fogva díjmentes az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdonilap-másolat lekérdezése,ha az az eljáró szerv – ideértve a bíróságot – a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény XVIII. Fejezete szerinti gondnokság alá helyezés iránti perben, a törvényszéki végrehajtó a Magyar Államot illető végrehajtandó összeg iránti végrehajtási ügyben kéri.

 

A törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 

Részletek

2017. évi II. törvény a közigazgatási ügyintézéshez kapcsolódó egyes illetékek és díjak megszüntetéséről.

Magyar Közlöny, 2017. évi 30. szám (2017. március 1.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment