A Magyar Közlöny 2017. évi 169. számában (2017. október 18.) jelent meg az emberi erőforrások miniszterének 26/2017. (X. 18.) EMMI rendelete egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

A módosítás három jogszabályt érint:

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI. 24.) SZCSM rendelet

Az Ir. 1. számú mellékletében, az Egészségi állapotra vonatkozó igazolás nyomtatványon a „háziorvos, kezelőorvos, vagy kórházi kezelés esetén a kórházi osztályos orvos tölti ki” részében foglalt táblázat 1. sorában a „támogató szolgáltatás” szövegrész helyébe a „támogató szolgáltatás, idősek nappali ellátása” szöveg lép.

Hatályát veszti az Ir. Az alapszolgáltatások igénybevételére vonatkozó szabályok alcíme.

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet

A szakmai rendeletben megjelenik a 25/2017. (X. 18.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére vonatkozó rendelkezés. Ezzel összhangban a rendelet 6. § (7) és (8) bekezdése törlésre kerül, ami a szakvizsga megszerzésének kötelezettségének megszűnését jelenti (2018. januárjától).

Az utcai szociális munka, a diszpécserszolgálat és az éjjeli menedékhely esetében újabb rendelkezéseket vezet be a jogszabály. A támogatott lakhatás tárgyi követelményeire vonatkozó szabályozás is módosul.

Hatályát veszti a rendelet 7. § (4) bekezdésében a „a nappali intézményi ellátásban részesülő,” szövegrész, ezzel a gondozási terv kapcsán év elején felmerült kérdés rendeződik a nappali ellátások vonatkozásában. Szintén hatályát veszti a 84/A. § (3) bekezdés b) pontja, ezzel a demens személyek nappali ellátása esetén törlésre kerül a gondozási terv vezetésének kötelezettsége.

A legfontosabb változás, hogy módosításra kerül a rendelet 3. számú melléklete, mely az alkalmazás minimum feltételeit rögzíti, a változás a bentlakást nyújtó intézmények és nappali ellátások  intézményvezetői munkakörét érinti.

 

A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII. 22.) SZMM rendelet

A változás a Gszr. 4. § (1) bekezdés b) pont be) és bf ) alpontjait érinti, ez az idősotthoni ellátás igénybevétele esetében bír jelentőséggel.

 

Részletek

26/2017. (X. 18.) EMMI rendelet egyes szociális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról.

Magyar Közlöny, 2017. évi 169. szám (2017. október 18.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment