A Magyar Közlöny 2017. évi 194. számában (2017. november 23.) jelent meg a 349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról.

A rendelet alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (Kjtvhr.) 15/C. §-a szerinti, 2018. január – 2018. november hónapra számfejtésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához kapcsolódóan a helyi önkormányzat, a szociális, gyermekvédelmi közfeladatot ellátó intézményt, szolgáltatást fenntartó egyházi jogi személy, civil szervezet, közalapítvány, országos nemzetiségi önkormányzat, települési vagy területi nemzetiségi önkormányzat, gazdasági társaság és a humánszolgáltatást alaptevékenységként végző, a személyi jövedelemadóról szóló törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozó, ha a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 41. § (1) bekezdésében foglaltak alapján állami támogatásban részesül (egyházi és nem állami szociális fenntartó) részére.

A rendelet tartalmazza a helyi önkormányzatok, illetve az egyházi, nem állami fenntartókra vonatkozóan az igénylés szabályait.

Kapcsolódó cikkek

 

Részletek

349/2017. (XI. 23.) Korm. rendelet A szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztattak részére 2018. évben kifizetésre kerülő egészségügyi kiegészítő pótlékhoz nyújtott támogatásról

Magyar Közlöny, 2017. évi 194. szám (2017. november 23.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment