A Magyar Közlöny 2017. évi 210. számában (2017. december 13.) jelent meg a Kormány 390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről.

A rendelet szabályozza az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék szakterületeit, a Névjegyzékben szereplő szakértő tevékenységét, a szakértői tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeit, a névjegyzék vezetését, a szakértő képzésére, működésére vonatkozó szabályokat, a szakértői tevékenység szüneteltetésére és a névjegyzékből való törlés szabályait.

 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék szakterületei:

a) gyermekjóléti szolgáltatás,

b) bölcsődei ellátás,

c) gyermekek egyéb napközbeni ellátása,

d) gyermekek átmeneti gondozása,

e) nevelőszülői, helyettes szülői ellátás,

f ) gyermekotthoni ellátás,

g) területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás,

h) javítóintézeti nevelés,

i) fogyatékos gyermekek nevelése-gondozása,

j) speciális és kettős ellátási szükségletű gyermekek ellátása,

k) gyermekek, illetve a gyámhatósági eljárásban érintett ügyfelek személyiségvizsgálata,

l) konfliktuskezelés,

m) gyermekvédelmi közvetítés (mediáció),

n) gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátórendszerek kialakítása, értékelése,

o) nyilvántartás,

p) az egyéni gondozás, nevelés szakmai-módszertani tervezése,

q) gyermekek vagyoni érdekvédelme,

r) gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatás.

 

Az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék szakterületei:

a) időskorúak szociális ellátása,

b) fogyatékos személyek szociális ellátása,

c) pszichiátriai betegek szociális ellátása,

d) szenvedélybetegek szociális ellátása,

e) hajléktalan személyek szociális ellátása,

f) családsegítés,

g) szociális igazgatás,

h) fejlesztő foglalkoztatás,

i) rehabilitációs utógondozás,

j) szociális szolgáltatások tervezése, fejlesztése, szervezése, ideértve a csoportmunkát, valamint a szolgáltatástervezési koncepcióval kapcsolatos tanácsadás,

k) szociális minőségfejlesztési tanácsadás,

l) szakértői közreműködés a személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos eljárásokban,

m) szakértői közreműködés a fogyatékos személyek alapvizsgálatában, a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában,

n) szakértői közreműködés a komplex minősítési eljárásban.

 

Az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék Gyvt. 103/A. § (1) bekezdése szerinti szakértők adatait tartalmazza. A szakértő névjegyzékenként legfeljebb két-két Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzék, illetve Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzék szerinti szakterületen végezhet szakértői tevékenységet.

A névjegyzék szerinti szakértői tevékenység megkezdésével kapcsolatos bejelentést Budapest Főváros Kormányhivatalához (Hivatal)  kell benyújtani. A bejelentéshez mellékelni kell a Gyvt. 103/A. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szakképesítési feltételek, valamint vezetőképzésre, szakvizsgára vonatkozó feltételek teljesítését tanúsító okiratok másolatát, külföldi felsőoktatási intézmény által kiállított oklevél esetén annak hiteles magyar fordítását, valamint a honosításáról szóló iratot, két szakmai ajánlást és a szakmai gyakorlat meglétét tanúsító igazolást, nyilatkozatot.

A szakértő a névjegyzékbe vételét követő egy éven belül egy alkalommal – a szakértői tevékenységre való felkészítés érdekében szervezett – 6 óra időtartamú jelenléti felkészítő képzésen köteles részt venni, továbbá ötévenként legalább két alkalommal – a szakértők szakmai konzultációja, tapasztalatcseréje, illetve továbbképzése érdekében szervezett – 6 óra időtartamú jelenléti továbbképzésen köteles részt venni.

A rendelet 2018. január 1-jén lép hatályba. A rendeletet a 2018. január 1-jén az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről szóló 25/2009. (XI. 13.) SZMM rendelet (mely ezzel egyidejűleg hatályát veszti) alapján a szakértői tevékenység megkezdésének, folytatásának engedélyezése iránt folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

 

 

Részletek

390/2017. (XII. 13.) Korm. rendelete az Országos Gyermekvédelmi Szakértői Névjegyzékről és az Országos Szociálpolitikai Szakértői Névjegyzékről.

Magyar Közlöny, 2017. évi 210. szám (2017. december 13.)

KÖZLÖNY LETÖLTÉSE

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment