A Magyar Közlöny 2023. évi 172. számában (2023. december 1.) megjelent a Kormány 524/2023. (XII. 1.) Korm. rendelete a nyugellátások és egyes más ellátások 2024. január havi emeléséről.

2024. január 1-jétől a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 62. §
(1) bekezdése alapján 6 százalékkal kell emelni a 2024. január 1-jét megelőző időponttól megállapított

 1. öregségi nyugdíjat,
 2. özvegyi nyugdíjat,
 3. szülői nyugdíjat,
 4. árvaellátást,
 5. baleseti hozzátartozói nyugellátást,
 6. mezőgazdasági szövetkezeti öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékot,
 7. mezőgazdasági szakszövetkezeti tagok növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi, özvegyi járadékát,
 8. korhatár előtti ellátást,
 9. szolgálati járandóságot,
 10. átmeneti bányászjáradékot,
 11. táncművészeti életjáradékot,
 12. rokkantsági ellátást,
 13. rehabilitációs ellátást,
 14. baleseti járadékot,
 15. bányászok egészségkárosodási járadékát,
 16. fogyatékossági támogatást,
 17. vakok személyi járadékát,
 18. a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
  folyósított ellátást,
 19. polgármesterek közszolgálati járadékát,
 20. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő rokkantsági támogatást,
 21. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
  állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti árvák kiegészítő támogatását,
 22. a honvédek jogállásáról szóló törvény szerinti, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
  állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
  személyi állományának jogállásáról szóló törvény szerinti kiegészítő hozzátartozói támogatást,
 23. a hadigondozásról szóló törvény alapján a Tny. 62. §-ában foglaltak szerint megemelendő rendszeres
  pénzbeli ellátásokat,
 24. házastársi pótlékot,
 25. házastárs után járó jövedelempótlékot,
 26. nemzeti helytállásért elnevezésű pótlékot,
 27. nemzeti gondozási díjat és
 28. azokat az egyes személyes szabadságot korlátozó intézkedésekkel vagy semmissé nyilvánított elítéléssel
  összefüggésben járó emeléseket és juttatásokat, amelyeknek a Tny. 62. §-ában foglaltak szerinti emelését
  kormányrendelet elrendeli.

Az e rendelet alapján emelendő, 2024. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összegben kell
folyósítani.

Magyar Közlöny, 2023. évi 172. azám