A Magyar Közlöny 2020. évi 286. számában (2020. december 22.) megjelent a Kormány 625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelete a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról.

 

A költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó, illetve a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális vagy sporttevékenységet ellátó bevett egyházra és belső egyházi jogi személyre (egyházi foglalkoztató) és a velük az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban állókra vonatkozóan rendelkezik a kormányrendelet a 2021. évi kompenzáció számításáról és kifizetéséről.

Részletek

625/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet a költségvetési szervek és a bevett egyházak és belső egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2021. évi kompenzációjáról.
Magyar Közlöny 2020. évi 286. szám (2020. december 22.)

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment