Az igazságügyi miniszter 2019. február 7-én benyújtotta az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló T/4479. számú törvény-tervezetét az Országgyűlésnek.

A tervezet 86 jogszabályt módosít, melyek az élet legkülönbözőbb területein érintik az eddig érvényes eljárási szabályokat, pontosítják az adatok kezelésével kapcsolatos ágazati jogszabályokat. Szociális törvényt, illetve a gyermekvédelmi törvényt érintő módosítás ebben a csomagban nem található.

érdemes ugyanakkor felhívni a figyelmet arra a módosításra, mely munkavállalókra vonatkozóan a Munka törvénykönyvének kiegészítését tarttalmazzal:

Mt. 11/A.  §  (1)  A  munkavállaló  a  munkaviszonnyal  összefüggő  magatartása  körében ellenőrizhető.  Ennek  keretében  a  munkáltató  technikai  eszközt is  alkalmazhat,  erről  a munkavállalót előzetesen írásban tájékoztatja.
(2) A munkavállaló a munkáltató által a munkavégzéshez biztosított információtechnológiai vagy számítástechnikai eszközt, rendszert (a továbbiakban: számítástechnikai eszköz) – eltérő megállapodás hiányában – kizárólag a munkaviszony teljesítése érdekében használhatja.
(3) A munkáltató ellenőrzése során a munkaviszony teljesítéséhez használt számítástechnikai eszközön tárolt a munkaviszonnyal összefüggő adatokba tekinthet be.
(4)  A  (3)  bekezdés  szerinti  ellenőrzési  jogosultság  szempontjából  munkaviszonnyal összefüggő  adatnak  minősül  a  (2)  bekezdésben  meghatározott  korlátozás  betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.
(5)  A  (3) bekezdést  alkalmazni  kell,  ha  a  felek  megállapodása  alapján  a  munkavállaló  a munkaviszony teljesítése érdekében saját számítástechnikai eszközt használ.

A szabályozás értelmezésével kapcsolatban néhány érdekesség olvasható itt.

Az iromány oldala az Országgyűlés honlapján

Az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról

T/4479

Forrás: parlament.hu

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment