Írásaink

Gondozási szükséglet megállapítása

A házi segítségnyújtás esetében a szolgáltatás iránti igény benyújtását követően, az igénybevételt megelőzően el kell végezni a gondozási szükséglet vizsgálatát. A hatályos jogszabályi rendelkezések a házi segítségnyújtás vonatkozásában több kimenetelt határoznak meg a vizsgálat eredményétől függően.

Támogató szolgálatok és közösségi ellátások 2016. évi elszámolása

A támogató szolgálatok, a pszichiátriai, illetve szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi ellátások pályázati úton történő finanszírozása 2015. december 31-vel lezárult, a 2016. évtől a költségvetési törvény szerinti finanszírozási rendszerbe tartoznak. 2017. január 31-ig kell benyújtani a fenntartók a 2016. évről szóló elszámolást a Magyar Államkincstár részére.

2017 – Bérek, bérpótlékok a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban

A minimálbér és a garantált bérminimum tárgyában 2016. november 22-én született megállapodás. A megállapodás az eddigi gyakorlattal szemben két évre előre rögzítette az intézkedéseket. A megállapodás értelmében, a Magyar Közlöny 2016. évi 204. számában (XII.15.) jelent meg a 430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról. Frissítve: 2017. február 20.