Az emberi erőforrások minisztere 2018. november 20-án benyújtotta a egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról szóló törvény tervezetét az Országgyűlésnek.

A tervezet az alábbi jogszabályok módosítását tartalmazza:

1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
2. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény
3. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény
4. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény
6. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény
7. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
8. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
9. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény
10. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
11. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
12. A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvény
13. Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény
14. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény
15. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény
16. A pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény
17. A bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény
18. A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény
19. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény
20. A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
21. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
22. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény
23. A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
24. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény
25. A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény

A törvény –  a meghatározott kivételekkel – 2019. január 1-jén lép a tervek szerint hatályba.

 Az iromány oldala az Országgyűlés honlapján

Egyes szociális, gyermekvédelmi tárgyú, valamint egyéb kapcsolódó törvények módosításáról

(T/3623)

A törvényjavaslat a pénzbeli szociális ellátások és a megváltozott munkaképességű személyek ellátásai,   valamint   foglalkoztatásuk   támogatása   tekintetében   az   előterjesztés   jogalkalmazást segítő   pontosításokat   tartalmaz.   A   súlyos   fogyatékosságából,   tartós   betegségéből   adódóan önellátásra képtelen gyermekükről gondoskodók számára biztosítható ellátásként létrehozásra kerül   a   gyermekek   otthongondozási   díja.  Az   ellátás   a   gyermek   életkorára   tekintet   nélkül nyújtható az őt ápoló szülőnek. Az ellátás összege 2019. január 1-jétől bruttó 100 000 Ft, amelyet csak a 10%-os mértékű nyugdíjjárulék terhel. A törvényjavaslat alapján 2019-ben 15%- kal emelésre kerül továbbá az ápolási díj összege, ugyanakkor az ellátás célzottságának javítása érdekében   szigorításra   kerülnek   jogosultsági   feltételei.   A   szociális   szolgáltatások   terén   a törvényjavaslat   a   szociális   diagnózis   felvételének   legfontosabb   alapjait   szabályozza,   és   a szociális étkeztetés befogadásának szabályait módosítja.

A   Gyvt.   módosítása   elsősorban   a   nevelőszülői   ellátást   és   az   örökbefogadást   támogató intézkedések, továbbá a gyermekközpontú gyámhatósági eljárások lefolytatását lehetővé tevő változtatások   érvényesítése,   a   javítóintézetben   ellátott   fiatalkorúak   reszocializációjának elősegítését szolgáló intézkedések bevezetése, a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás által biztosítható   szolgáltatások   körének   bővítése,   a   gyermekeket   védő   foglalkoztatási   tilalmak pontosítása miatt szükséges. A nevelőszülők számára a nevelt gyermekre tekintettel igénybe vehető gyermekgondozási díj az ellátott gyermek érdekét szolgálja, a nevelőszülők képesítési feltételeit   érintő   pontosítás   gyakorlati   tapasztalatok   miatt   szükséges.   A   gyermekek   ellen bűncselekményt   elkövetők   foglalkoztatásának   fokozottabb   ellenőrzése   érdekében   indokolt   a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) módosítása. A nevelőszülők és az örökbefogadó szülők számára bevezetendő ellátások teszik szükségessé továbbá a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Cst.), az Ebtv. és egyéb kapcsolódó törvények módosítását.

 

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment