Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása 2021” (FOF2021) címmel. A pályázat meghirdetésének napja: 2021. május 4.

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

 • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projekteket.
 • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projekteket.
 • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projekteket.

 

Támogatható programok, támogatás mértéke

Választható kategóriák:

FOF2021-A KATEGÓRIA: Fogyatékos személyek számára nyújtott szolgáltatások támogatása (személyes életvezetést, önálló életvitelt, infokommunikációs és egyéb szolgáltatások)

A választott kategória célcsoportja az érintett fogyatékos személyek csoportja. A kategória elsődleges célja olyan új vagy már működő hiánypótló szolgáltatások támogatása, amely megkönnyíti a fogyatékos személyek és hozzátartozóik mindennapjait az élet különböző területein.

FONTOS! Központi költségvetésből vagy pályázati úton finanszírozott szolgáltatásra kiegészítő támogatást nem lehet igénybe venni!

FOF2021-B KATEGÓRIA: Szakmai programok fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek részére

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személyekkel foglalkozó szakemberek, szülők, nevelők. A kategória célja olyan műhelyek, előadások, kiadványok, tréningek, stb. támogatása, amelyek nagyban hozzájárulnak a fogyatékosságügy területén dolgozó szakemberek tudásának bővítéséhez.

FOF2021-C KATEGÓRIA: Integrált szabadidős, szemléletformáló, kulturális és sportprogramok

A választott kategória célcsoportja a fogyatékos személy, családjaik és hozzátartozóik. A kategória célja olyan programok támogatása, amelyek a célcsoport számára nyújtanak kikapcsolódási, feltöltődési lehetőséget.

Csak egy kategóriára lehet pályázni! Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Kiemelt területek a kategóriákon belül

Előnyben részesülnek a következő tematikák mentén tervezett programok:

 • covid okozta nehézségek
 • fogyatékos személyekkel kapcsolatos abúzus (bántalmazás) téma
 • pszichoszociális fogyatékosság
 • súlyosan-halmozottan fogyatékos célcsoport
 • fogyatékos nők
 • fogyatékos gyermeket nevelő nevelőszülők
 • koragyermekkori intervenció
 • beszédfogyatékosság
 • ágazatközi együttműködések

 

Források

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg: 171 400 000 Ft. Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 300 000 Ft. Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 4 000 000 Ft.

Benyújtási határidő: 2021. június 15.

Pályázati információk az NFSZK oldalán

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment