Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felkérésére a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. feltételes pályázatot hirdet „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2020” (FOGLALKOZTATÁS2020) címmel. A pályázat meghirdetésének napja: 2020. augusztus 07.

A pályázati program célja, hogy a pályázó szervezet és a munkáltató szoros együttműködése során, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatások és modellprogramok révén elősegítse a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékos személyek által betöltendő új munkahelyek létesítését és munkahelyek megőrzését.

A pályázat közvetlen célcsoportja

  • megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek, különösen
    • a járványügyi veszélyhelyzet alatt munkanélkülivé vált, vagy
    • a járványügyi veszélyhelyzet miatt elhelyezkedni nem tudó személyek;
  • nyílt piaci munkáltatók, különösen
    • a járványügyi veszélyhelyzet által fokozottan érintett ágazatok munkáltatói.

A pályázat közvetett célcsoportja

  • komplex rehabilitáció intézményrendszerének szereplői.

A pályázók köre

Legkésőbb 2019. január 1-jén létrehozott, megváltozott munkaképességű személyeket – beleértve a fogyatékos és egészségkárosodott embereket is – tömörítő vagy segítő szervezetek, intézmények. A pályázó szervezet alapító dokumentumában nevesítetten szükséges szerepelnie a fogyatékos / megváltozott munkaképességű személyeknek, mint célcsoportnak.

 

Támogatható programok, támogatás mértéke

A pályázatban megpályázható szakmai tevékenységek köre a pályázat közvetlen célcsoportjára irányulóan:

    a) munkahelyek megőrzését támogató tevékenységek;
    b) munkahelyek létrehozását támogató tevékenységek;
    c) foglalkoztathatóságot támogató kompetenciafejlesztés, képzések;
    d) egyéb, a pályázati célhoz illeszkedő tevékenységek.

A pályázat benyújtása és megvalósítása kizárólag legalább egy nyílt piaci munkáltatóval megkötött együttműködési megállapodással és a munkáltatói igényekre történő reagálással lehetséges.

A pályázók szükség szerint tervezhetnek szakmailag indokolt, a projekt célját és hatékony megvalósítását támogató tevékenységeket. A tevékenységek épülhetnek a jogszabály által meghatározott foglalkozási rehabilitációs szolgáltatásokra, azonban tervezhető innovatív szolgáltatási elem, komplex szolgáltatási folyamat is.

Egy pályázó maximum egy pályázatot nyújthat be.

Egy pályázó által minimálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 1 000 000 Ft

Egy pályázó által maximálisan igényelhető és elnyerhető támogatási összeg: 8 000 000 Ft

Pályázati felhívás és adatlapok

 

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment