Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, illetve a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. 2017 októberében több, fogyatékossággal élő személyek, illetve az őket ellátó szervezetek számára elérhető pályázatot hirdetett meg.

 

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása

A FOF2018 hivatkozási számú pályázati konstrukció célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez. A pályázati konstrukció az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

– A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet, kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projektek támogatása.

– A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projektek támogatása.

– A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvételének elősegítését célzó projektek támogatása.

Pályázat információs oldala

 

Személygépkocsi beszerzés támogatása kerekesszékkel közlekedő személyek részére

Az AUTÓPLUSZ2018 kódszámú pályázat kiírója a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. A pályázati program célja az aktív kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet használó súlyosan mozgáskorlátozott személyek önálló életvitelének támogatása, közlekedési lehetőségeik javítása egy állapotuknak megfelelő gépjármű beszerzésének támogatásával.

A pályázati program célcsoportját azok a súlyosan mozgáskorlátozott személyek alkotják, akik szakorvosi indikáció alapján, életvitelszerűen kerekesszéket, elektromos kerekesszéket, és elektromos mopedet (együttesen: kerekesszéket) használnak és a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményrendszerének keretében a fogyatékos állapotuk sajátossága miatt nem tudtak megfelelő személygépkocsit vásárolni.

Pályázat információs oldala

 

Fogyatékossággal élő személyek számára bentlakásos vagy lakóotthoni ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi szervezetek egyszeri kiegészítő támogatása

A CH2018 hivatkozási számú pályázat célja a fogyatékos személyek számára bentlakásos szociális ellátást nyújtó intézményt fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ezen belül:

– bentlakásos szociális ellátást, illetve támogatott lakhatást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;

– nem várt ellátási problémák megoldása, valamint

– a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Pályázat információs oldala

 

Autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetek kiegészítő támogatása

Az AUT2018 kódszámú pályázat célja, célcsoportja az autizmussal élő személyek számára szociális ellátást nyújtó autista otthont (továbbiakban intézményt) fenntartó nem állami, nem egyházi szervezetekben ellátott személyek ellátásának személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése, ezen belül

– az autista otthoni ellátást igénybevevők számára a zavartalan ellátáshoz jutás garantálása;

– nem várt ellátási problémák megoldása, valamint

– a hatékony és korszerű szolgáltatás erősítése.

Pályázat információs oldala

 

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása

Az SKK2018 hivatkozási számú pályázat célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása. A pályázat két komponensből áll a következő tevékenységtípusok szerint:

– Segítő kutya kiképzése (kivéve terápiás kutya kiképzése)

– Terápiás kutya alkalmazása

Pályázat információs oldala

 

Szülősegítő szolgáltatások támogatása

A SZÜLŐ2018 hivatkozási számú pályázati program célja a fogyatékos gyermekeket és felnőtteket nevelő szülők, családok, valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása. Átfogó célok: a szülők tájékoztatása, társadalmi integráció elősegítése, önérvényesítés segítése, együttműködések ösztönzése, tanácsadás, konfliktuskezelés, közösségfejlesztés, szülői hivatás erősítése, mentálhigiénés segítségnyújtás, önfejlesztési/önismereti módszerek átadása, kapcsolati hálók építése, harmonikus szülő-gyermek kapcsolat kialakítása.

Pályázat információs oldala

 Forrás: FSZK

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment