Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával a Nemzeti Fogyatékosságügyi- és Szociálpolitikai Központ Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet „Kis létszámú bentlakásos fogyatékos intézmények, illetve egyházi és civil fenntartású család- és gyermekjóléti szolgálatok kiegészítő támogatása” (KOMP2019) címmel.

A pályázat célja, célcsoportja a kis létszámú fogyatékos személyek számára szociális bentlakásos ellátást, valamint ellátási szerződés keretében család és gyermekjóléti szolgáltatást fenntartó egyházi és nem állami szervezetek.

A támogatás mértéke

A pályázaton vissza nem térítendő támogatás nyerhető el. A pályázathoz önerő biztosítása nem kötelező. A támogatás elosztása a Pályázati Felhívás és Útmutató című dokumentumban előre rögzített elvek alapján meghatározott módon történik. Az egy pályázóra jutó támogatás összege függ az érvényesen pályázók, a betöltött férőhelyek, a ténylegesen ellátott fogyatékos személyek létszámától, továbbá a halmozott fogyatékossággal rendelkezők létszámától, illetve az ellátási formától, így az előre nem mondható meg. Erre való tekintettel a pályáztatás első szakaszában a pályázóknak nem kell költségvetést készíteniük. Jelen támogatási konstrukcióban nem tevékenységekre kell pályázni. A támogatás normatív jellegű.

Támogatásban részesíthetők köre, beadható pályázatok száma

Vissza nem térítendő támogatást igényelhet a nem állami szociális fenntartó, amely fenntartóként a pályázat meghirdetésének napján érvényes és jogerős szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozattal rendelkezik, illetve a szolgáltatói nyilvántartásba vételről szóló határozatban feltüntetett ágazati azonosítóval rendelkező intézményt tart fenn fogyatékos személyek számára, vagy család- és gyermekjóléti szolgálatot működtet, és megfelel az alábbi feltételeknek:

  • család- és gyermekjóléti szolgálat
  • fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona
  • fogyatékos személyek rehabilitációs otthona
  • fogyatékos személyek rehabilitációs célú lakóotthona
  • fogyatékos személyek ápoló-gondozó célú lakóotthona
  • támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére

A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított ellátások esetében a bejegyzett férőhelyszám legfeljebb 30 fő lehet, továbbá a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozói létszám eléri legalább a férőhelyszám 50%-át.

A pályázat nyilvános.

A pályázati program megvalósítási időszaka 2019. január 1-től 2020. január 31-ig tart.

Benyújtási határidő: folyamatos, de legkésőbb 2020. január 31.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amelyet az adott napon (vagy ünnepnap esetén az azt követő első munkanapon) postára adnak. A postára adás tényét a dátumbélyegző igazolja.

További információ: NFSZK Nonprofit Kft.Hazai Támogatások Programirodája, e-mail: komp2019@fszk.hu

 

Forrás: FSZK

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment