A Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya tájékoztatást adott ki a szociális munka napjához, illetve a hétvégi munkanap-áthelyezéshez kapcsolódó jelentési kötelezettség teljesítéséről.

A szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 94/M. § (1) bekezdése szerint november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást Nyújtó intézményeknél, szolgáltatóknál munkaviszonyban vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (6a) bekezdése szerint november 12-e a Szociális Munka Napja, amely a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjólét – ide nem értve a bölcsődei ellátást – és gyermekvédelmi intézményeknél, szolgáltatóknál, javítóintézeteknél munkaviszonyban, vagy közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozókra kiterjedően munkaszüneti nap.

A 2018. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 9/2017. NGM rendelet 2.§ d) pontja szerint november 10. (szombat) munkanap.

Tájékoztatjuk, hogy a fentiekből következően változik az igénybevételek napi jelentésének rendje az Igénybevevői Nyilvántartásban:

 

2018. november 9-re (péntekre) legkésőbb 2018. november 10-én (szombaton) 24.00-ig lehet napi jelentést rögzíteni, vagyis 2018. november 12-én (hétfőn) már nem.

2018. november 10-re (szombatra) legkésőbb 2018. november 13-án (kedden) 24.00 óráig lehet napi jelentést rögzíteni.

 

Forrás: Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment