Rövid összefoglaló a 2019. június 4-én benyújtott, T/6322. számú Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvényjavaslatban a szociális alapszolgáltatásokat érintő változásokról.

Az tervezet 2. számú mellékletében a III. cím alatt található települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása rész 2. pontjában rögzített egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatására az előirányzat 51.764,7 millió forintról 60.378,5 millió forintra emelkedett, ez 8,61 milliárd forintnyi többletet jelent, a tavalyi összeg 16,6%-kal emelkedett.

 

Család- és gyermekjóléti szolgálat

A finanszírozás fajlagos összege 2020-ban 3.780.000 Ft/számított létszám/év, itt 780 ezer forint, ami éves szinten 26 % emelést jelent. A számított létszámban nincs változás, továbbra is a települési lakosságszám az irányadó, illetve megmaradtak a korábbi évek számított kiegészítő létszámra, számított alaplétszám korrekciós szorzójára vonatkozó szabályai sem változtak. Itt továbbra is feszültséget jelent, hogy a tényleges alkalmazandó személy száma a gondozott családok számától függ, ez alapján általában véve magasabb az alkalmazandó létszám, mint a települési lakosságszámból számított érték.

A Kvtv tervezetbe az általános önkormányzati választások miatti átmeneti szabály is befoglalásra kerül, a 2020. január és február hónapokban az önkormányzatok a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény szerint a család- és gyermekjóléti szolgálatra megállapított támogatás figyelembe vételével részesülnek támogatásban. 2020. március hónaptól az e törvény alapján megállapított szabályok szerint megállapított éves támogatás alapján történik a támogatás folyósítása. 

Család- és gyermekjóléti központ

A finanszírozási fajlagos összege: 3.300.000 forint/számított létszám/év, ez 10%-os emelést jelent. A számított létszámban nincs változás, továbbra is a települési lakosságszám az irányadó, illetve megmaradtak a korábbi évek számított kiegészítő létszámra, számított alaplétszám korrekciós szorzójára vonatkozó szabályai sem változtak, továbbra is járásonként 1 fővel számolandó a szociális diagnózist ellátó munkatárs.

Szociális étkeztetés 

A finanszírozási fajlagos összege  65.360 forint, ez 2019-ben 55.360 forint volt, a növekedés mértéke 18%. Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 110%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Házi segítségnyújtás

A szociális segítés fajlagos összege 25.000 forint/fő, nem változott. A személyi gondozás fajlagos összege 330.000 forint/főre emelkedett (2019: 210.000 forint/fő). Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 130%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás

A szolgáltatás fajlagos összege 2020-ra 4.250.000 forintra emelkedett szolgálatonként. Az emelkedés a 294/2019. (V. 27.) Korm. határozatban foglaltaknak megfelelő, gyakorlatilag a 2019-ben kiutalt többlettámogatással emelt alaptámogatásnak felel meg. Összességében ennek a  szolgáltatásnak jelentősen emelkedett a támogatása, hiszen pár év alatt csaknem 2 millió forinttal nőtt az éves költségvetési támogatás.

Időskorúak nappali intézményi ellátása

A támogatás fajlagos összege 190.000 forint/fő, itt 74%-os emelkedést tartalmaz a tervezet (2019-ben 109.000 Ft/fő). Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 150%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása 

A támogatás fajlagos összege 689.000 forint/fő, itt 38%-os emelkedést tartalmaz a tervezet (2019-ben 500.000 Ft/fő). Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 110%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása 

A támogatás fajlagos összege 359.000 forint/fő (2019-ben 310.000 Ft/fő), ez 16%-os emelést jelent. Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 120%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Hajléktalanok nappali intézményi ellátása

A támogatás fajlagos összege 239.100 forint/számított férőhely (2019-ben 206.100 Ft/fő), ez 16%-os emelést jelent.

Családi bölcsőde

A szolgáltatás támogatási összege 700.000 forint/fő, ez 2019-ben 360.000 Ft volt, az emelkedés 94%-os! Új szabályként jelenik meg, hogy az ellátottak között 2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a sajátos nevelési igényű, valamint korai fejlesztésre, gondozásra jogosult gyermekeket; 1,1-szeres szorzóval kell figyelembe venni a hátrányos helyzetű gyermekeket, és 1,2-szeres szorzóval kell figyelembe venni a halmozottan hátrányos gyermekeket. Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 130%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Hajléktalanok átmeneti intézményei 

A fajlagos támogatás összege 468.350 forint/férőhely összegről 569.350 forint/férőhely összegre emelkedik (+21,6%). Társulási  feladatellátás esetén  az  ellátottak  után  a  fajlagos  összeg 110%-a igényelhető, ebben nincs eltérés az előző évekhez képest.

Támogató szolgáltatás

A 2020. évben az alaptámogatás fajlagos összege nem változik (3.000.000 forint/év/szolgálat), a teljesítménytámogatás összege 2.500 Ft/feladategység összegre emelkedik (+700 Ft; +39%).

Közösségi alapellátások

Alaptámogatások összege itt sem változott, maradt 2.000.000 forint/év/szolgálat. A teljesítménytámogatás fajlagos összege: 196.000 forint/feladategységre emelkedett (2019: 150.000 Ft).

Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység

A szolgáltatásra fajlagos támogatás nem került meghatározásra, a szolgáltatás előirányzata 5.519,5 millió forint, ez a 2019. évi előirányzattal azonos.

 

Pár apróság

Alapvetően pozitív, hogy a szociális szolgáltatásokra vonatkozó előirányzat úgy nőtt, hogy ebben a fajlagos támogatási összegek emelkedése is benne volt, nem csak a feladatok bővülése. A támogatások növekedése nem egységes, bizonyos preferált szolgáltatásoknál igen jelentősnek mondható, más esetekben elmaradt a bővülés.

A támogatások fajlagos összegénél látott emelkedésnél figyelembe kell venni, hogy Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény kiegészítő szabályai alapján az önkormányzatokat a 2017-18. évi minimálbér és garantált bérminimum összegét érintő intézkedésekhez kiegészítő fajlagos összegek szerint illetik meg. Ezek a pótlólagosan adott támogatások nem szerepelnek a 2020-as Kvtv. tervezetben, általánosságba véve beépültek a fajlagos támogatási összegekbe. Ez érinti a család- és gyermekjóléti szolgálatot és központot, a házi segítségnyújtás – személyi gondozást, a falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatást, a hajléktalanok átmeneti intézményeit, a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások esetében pedig azok alaptámogatásához kapcsolódott.

Az emelések jelentős része alapvetően még mindig az elmúlt években fellépő költségnövekedést kompenzálja, néhány kivételtől eltekintve nem jelent érdemi pénzügyi mozgástér-bővülést a szolgáltatóknak

A költségvetési törvényben jelen pillanatban nincs nyoma a szociális ágazatban dolgozók bérrendezésének, a Kvtv. 6. számú mellékletében a közalkalmazotti illetmények rendszere nem változik, a szociális ágazati pótlékrendszer továbbra is a tervezet részét képezi – nyilván ez a Kvtv. országgyűlési tárgyalása közben változhat.

 

Kapcsolódó anyagok

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment