A Magyar Közlöny 2023. évi 98. számában jelent meg a 1262/2023. (VII. 4.) Korm. határozat a közkiadások hatékonyságának felülvizsgálatáról és a 1263/2023. (VII. 4.) Korm. határozat a Közkiadások Felülvizsgálata Munkacsoportról.

A Kormány a Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében szereplő, a „közkiadások hatékony felhasználásának javítása kiadási felülvizsgálatok révén” című reform keretében megvalósuló intézkedések végrehajtása érdekében 15 pontos döntést hozott, illetve a feladat végrehajtására munkacsoportot hozott létre.

A terv több ponton érint szociálpolitikai területet. Az utasítás értelmében a 2021. évi zárszámadás alapján az adott év kormányzati kiadásainak legalább 10 százalékára kiterjedő mértékben a 2023. évben az egészségügyre, valamint a családtámogatásra és lakhatásra fordított kiadások és kapcsolódó adókedvezmények, illetve a 2022. évi zárszámadás alapján az adott év kormányzati kiadásainak legalább 10 százalékára kiterjedő mértékben a 2024. évben az oktatásra és állami beruházásokra fordított kiadások felülvizsgálatára kerül sor.

A családtámogatás és lakhatási támogatás területén (ideértve az ehhez kapcsolódó adókedvezményeket) a felülvizsgálat célja

 • ba) a család- és lakhatási támogatásokkal kapcsolatos közkiadások, továbbá a kapcsolódó adókedvezmények szerkezetének és azok szakpolitikai célokhoz való igazodásának áttekintése, és a felülvizsgálat eredménye alapján javaslatok megfogalmazása a hatékonyabb forrásallokációra,
 • bb) az egyes kiadási részterületeken legalább 3% megtakarítás és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövekedési tartalék elérése, a felülvizsgálat eredményeitől függően egyes támogatási formák célzottabbá tétele, a költségvetési források prioritást élvező területek irányába történő átcsoportosítási lehetőségének feltárása az aktuális szakpolitikai célok figyelembevételével, mely célok a magyarországi demográfiai folyamatok kedvező irányba terelése, a családalapítás ösztönzése, a termékenységi arányszám növelése, a családok anyagi biztonságának erősítése, a munka és a családi élet jobb összeegyeztethetősége, valamint a hosszú távon kiszámítható családpolitika.

A kormányhatározat melléklete alapján a felülvizsgálat alá vont költségvetési tételek, előirányzatok és programok a családtámogatási területen:

 • A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásából: Családi bölcsőde;
 • Bölcsőde és mini bölcsőde támogatása
 • Nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatása
 • GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása
 • Esélyteremtési és önkéntes programok, feladatok támogatása/Esélyteremtő, önkéntes és kríziskezelő programok, valamint feladatok támogatása
 • Család- és ifjúságügyi társadalmi, civil és egyéb szervezetek továbbá közösségi és tehetségsegítő programok, feladatok támogatása
 • Fiatalok első sikeres nyelvvizsgájának támogatása
 • Fiatalok vezetői engedélyének megszerzésével összefüggő hozzájárulás
 • Gyermek, ifjúsági és családpolitikai programok előirányzat vonatkozó része
 • Családi pótlék
 • Anyasági támogatás
 • Gyermekgondozást segítő ellátás
 • Gyermeknevelési támogatás
 • Gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése
 • Életkezdési támogatás
 • Gyermektartásdíjak megelőlegezése
 • Járási szociális feladatok ellátása előirányzatból: Gyermekek otthongondozási díja
 • Személyi jövedelemadó: Családi adóalap-kedvezmény és első házasok kedvezménye; Négygyermekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége; 30 év alatti édesanyák kedvezménye; 25 év alattiak szja mentessége
 • Lakossági illetékek: Illetékmentes öröklés; CSOK-os lakások mentessége
 • Babaváró támogatások
 • Diákhitel konstrukciók támogatása előirányzat vonatkozó része
 • Lakástámogatások
 • Hazai bölcsőde-, családi bölcsődefejlesztési program nem állami fenntartók részére
 • Biztosított által fizetett nyugdíjjárulék: Családi járulékkedvezmény
 • Szociális hozzájárulási adó: a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők után érvényesíthető adókedvezmény
 • Csecsemőgondozási díj
 • Táppénz előirányzatból gyermekápolási táppénz
 • Gyermekgondozási díj és örökbefogadói díj
 • Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
 • Anyatej-ellátás

A felülvizsgálati szempontrendszer a családtámogatási szegmensben:

 • Családalapítás, gyermekvállalás ösztönzése: Az előirányzatból finanszírozott intézkedés támogatás/kedvezmény/juttatás) milyen mértékben és hatékonysággal ösztönözte a kitűzött cél érdekében a juttatásban részesülőket, amennyiben az családalapításra vagy gyermekvállalásra vonatkozott?
 • A már gyermekkel rendelkező családok támogatása: Az előirányzatból finanszírozott intézkedés – amennyiben nem kifejezetten a családalapítás vagy a gyermekvállalás ösztönzésére irányult, hanem a már gyermekkel rendelkező családok támogatására – milyen mértékben növelte a gyermekes családok jövedelmi (és esetleg vagyoni) helyzetét, életszínvonalát?
 • A fenti körbe nem vagy nem kizárólagosan sorolható, vagy azon túlmenő konkrét cél támogatása: Az előirányzatból finanszírozott intézkedés – amennyiben a fenti körbe nem vagy nem kizárólagosan sorolható, vagy azon túlmenő konkrét cél támogatására irányult (pl. otthonteremtés, gépjárművásárlás, munkaerőpiaci részvételre gyakorolt hatás) – milyen mértékben és hatékonysággal ösztönözte azt?