A 2019. évi Bölcsődék Napjával kapcsolatosan a Magyar Államkincstár Szociális Ellátások Főosztálya tájékoztatást adott ki.

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet (a továbbiakban: NM rendelet) 43. §-ának (1) bekezdése szerint a bölcsődében, mini bölcsődében április 21-e (vagy ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik, az azt követő legközelebbi munkanap) minden évben nevelés-gondozás nélküli munkanap.

2019-ben április 21. munkaszüneti nap, ezért a Bölcsődék Napja megtartására 2019. április 23-án kerülhet sor.

A Bölcsődék Napján, mint nevelés-gondozás nélküli munkanapon a szülői kérés alapján felügyelt és étkeztetett gyermekek vonatkozásában az Igénybevevői Nyilvántartásban napi jelentést nem kell megtenni, illetve nem szükséges a nemleges igénybevételt sem rögzíteni.

A Magyar Államkincstár a finanszírozás ellenőrzése során 2019. április 23-át nem veszi figyelembe a költségvetési törvényben meghatározott, a tíznél több hiányzási napra vonatkozó finanszírozási szabály alkalmazásakor.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Bölcsődék Napja kizárólag az NM rendeletben meghatározott munkanapon kerülhet megtartásra, tehát 2019-ben április 23-án kívül másik munkanap erre a célra nem vehető igénybe. Ebből következően a Magyar Államkincstár a finanszírozás elszámolása szempontjából kizárólag ezt a munkanapot veszi figyelembe Bölcsődék Napjaként.

Magyar Államkincstár
Szociális Ellátások Főosztálya

https://tevadmin.nrszh.hu/

 

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment