Az Igénybevevői nyilvántartás oldalán a fejlesztő foglalkoztatással kapcsolatos jelentési kötelezettség vonatkozásában szükséges teendőkről szóló tájékoztatás jelent meg.

A fejlesztő foglalkoztatásra vonatkozó igénybevételt 2017. április 1-től naponta kell jelenteni az Igénybevevői Nyilvántartásban (KENYSZI-ben), abban az esetben, ha a szolgáltatására a fenntartó hatályos finanszírozási szerződéssel rendelkezik.

A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (Tkr.) 2. § (2) szerint a munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetén a feladatmutató meghatározása során ledolgozott munkanapnak kell tekinteni a foglalkoztatott személy által igénybe vett munkaszüneti napot és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116-120. §-a és 126. §-a szerinti szabadságot, valamint azt a napot, amelyen a foglalkoztatott személy táppénzben részesül. A munkaszerződés keretében végzett fejlesztő foglalkoztatás esetében a Tkr. szerinti ledolgozott napra kell rögzíteni a napi jelentést.

A fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz az e-képviselőnek hozzá kell rendelnie adatszolgáltatót, aki ezt követően tudja megkezdeni a megállapodások rögzítését, majd a napi igénybevételek jelentését.

Ha a fenntartónak megelőzően nem volt olyan szolgáltatása, amelyre az Igénybevevői Nyilvántartásban jelentenie kellett, a fenntartónak első lépésként e-képviselőt kell kijelölnie. Az e-képviselői kijelöléssel kapcsolatos információk megtalálhatók az Igénybevevői Nyilvántartás belépés nélkül elérhető nyitó oldalán, az e-képviselői kijelölést a kenyszi@onyf.hu címre kérjük megküldeni. A kijelölt e-képviselő rendeli hozzá a rendszerben az adatszolgáltatót a fejlesztő foglalkoztatás szolgáltatáshoz.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 2017. április havi jelentéseket az Igénybevevői Nyilvántartásban az önellenőrzési határidő végéig, 2017. május 15-ig lehet pótolni, illetve korrigálni.

A KENYSZI telefonos ügyfélszolgálatát a +36-1-462-6670 telefonszámon, vagy a kenyszi@onyf.hu email címen lehet elérni.

Forrás: https://tevadmin.nrszh.hu

Hozzászólások megtekintéseClose Comments

Leave a comment